Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » Литература и Искусство | Адабият бла Санагъат » КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ДЖЫРЛАНЫ ТОЛУ ТЕКСТЛЕРИ
КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ДЖЫРЛАНЫ ТОЛУ ТЕКСТЛЕРИ
AssıTarih: Cuma, 27-07-12, 10:59 PM | Mesaj # 1
Albay
Grup: Admin
Mesaj: 93
Ödüller: 0
İtibarlarınız: 5
Konum: Dışarıda
KЪАРАЧАЙ ДЖАШ БЛА КЪЫЗНЫ ДЖЫРЫ

Юйюбюзню башы ол мийик таула,
Тауланы тюбю тар сызгъа,
Атам берсе да къалай барлыкъма
Акъылсызгъа, малсызгъа.

Мени атам алай айтады:
Берлик тюлме джарлыгъа,
Атам берсе да къалай барлыкъма
Кеси тели болгъан маллыгъа.

Кютген къоюнг минг болсун,
Саугъан ийнеклеринг джюз болсун
Малланы юйю къуругъа этда
Башынгда акъылынг тюз болсун.

Мен барсам, аллай джашха барлыкъма,
Бармасам, былай къаллыкъма,
Кеси адамлыкъгъа тырмашхан,
Кийим юсюне джарашхан.

Мен барсам, аллай джашха барлыкъма,
Бармасам, былай къаллыкъма,
Уллу аджирге миннгеннге,
Джети тилни тамам билгеннге.

Мен алсам, аллай къызны аллыкъма,
Алмасам, былай къаллыкъма,
Чачын джуууб джыйгъанны,
Кесин кечеги тойдан тыйгъанны.

Мен барсам, аллай джашха барлыкъма,
Бармасам, былай къаллыкъма,
Арбазына арба киргеннге,
Стауатында ити юргеннге.

2 кесеги:

Мен алсам, аллай къызны аллыкъма,
Алмасам, былай къаллыкъма,
Бурун кибик чачын тарагъан,
Тойдан эсе тоннга къарагъан.

Мен барсам, аллай джашха барлыкъма,
Бармасам, былай къаллыкъма,
Сыртда джылкъы тыйгъаннга,
Къанджыгъагъа аркъан буугъаннга.

Мен алсам, аллай къызны аллыкъма,
Алмасам, былай къаллыкъма,
Къашлары былай кенгден къыйылгъан,
Бир кесекчик тойдан тыйылгъан.

Мен алсам, аллай къызны аллыкъма,
Алмасам, былай къаллыкъма,
Эртден бла эртде тургъанны
Машинаны къаты бургъанны.

3 кесеги:

Мен барсам, аллай джашха барлыкъма,
Бармасам, былай къаллыкъма,
Алтын къама такъгъаннга,
Алай аджирле бакъгъаннга.

Мен алсам, аллай къызны аллыкъма,
Алмасам, былай къаллыкъма,
Башында акъылын тыйгъанны,
Телиге ёрге тургъакны.

Мен барсам, аллай джашха барлыкъма,
Бармасам, былай къаллыкъма,
Тенглерине акъыл юлешген,
Джетеу бла кеси кюрешген.

Мен алсам, аллай къызны аллыкъма,
Алмасам, былай къаллыкъма.
Джангыз къарапанлай кёргенин алгъанны,
Кийимни бичиб салгъанны.

Мен барсам, аллай джашха барлыкъма,
Бармасам, былай къаллыкъма,
Къачда согъум къакълагъан,
Башын къатын сёзден сакълагъан.

Мен барсам, аллай джашха барлыкъма,
Бармасам, былай къаллыкъма,
Къыйнлыкъда онгсузун сакълагъан,
Зауукълукъда тенгин джокълагъан.

Мен барсам, аллай джашха барлыкъма,
Бармасам, былай къаллыкъма,
Ол алай къара таныгъан,
Халкъына алай джарагъан.
****
****
КЁГАЛА

Кёкле тюбюнде кёкбаш юйледе
Джашайды ариу Кёгала,
Экибиз бирге кюйюб барабыз
Кёгала, санга тарала.

Джарыкъ джулдузча, сени тюрсюнюнг
Къууат салады шахаргъа,
Ышаргъанчыгъынг, ала кёзлеринг
Къоймайла бизни джашаргъа.

Субай санынга ариу джарашхан,
Кёк бетли чепкен киесе.
Экеулен болуб сени сюебиз,
Сен къайсыбызны сюесе?

Энди, ахыры, ачыкъ айтабыз,
Турмайын кенгден кёл ала,
Бу эки къолну къайсын тутарын
Кеси сайласын Кёгала.

Экибиз бирге аллынга келдик,
Бир-бирибизден уяла,
Халал тенглени харам этме да
Бирин сайлачы, Кёгала.

*****
*****

АРИУЧУКЪ

Ёмюрде кишини сюймеген эдим
Сен ариучукъну кёргюнчю,
Аллыма къараб турурса, ариу
Мен Москвадан келгинчи.

Къолунгдагъы да ол портфельни
Сен бу акъ столгъа салсанг а,
Кесинг баргъан ол Москвагъа
Мени да ала барсанг а.

Кел, ариучугъум, да кел, ариучугъум,
Москва болсун элибиз,
Тансыкъ болсала письмо иерле,
Бек джалынсала келирбиз.

Бир ариу чыбчыкъ да ойнайды, наным,
Ол ташдан суугъа секире,
Къачаннга дери турлукъма, наным
Туугъан кюнюме ёкюне.

Ёмюрде кишини сюймеген эдим
Сен ариучукъну кёргюнчю
Аллыма къараб турурса, ариу,
Мен Москвадан келгинчи.

*****
*****

МАРИКА: АЙЛЫ КЕЧЕЛЕ
муз. Маджита Ногайлиева-Карамурзина
сл. Азрета Акбаева

Айлы кечеле джырла эшелле,
Булбулла джырлай ташада.
Сюйген джюрекле, толуб тилекле,
Хапар этелле таулада.
Сюйген джюрекле, толуб тилекле,
Хапар этелле таулада.

Айдан уялмай, кёлюнгю бир айт,
Мен да таулагъа къарайым.
Насыбны тангы келиб атхынчын,
Ышаныб, сени сакълайым.
Насыбны тангы келиб атхынчын,
Ышаныб, сени сакълайым.

Ай да ышара, сен да къызара,
Джюрек джюрекге илешед.
Шахар башында нарат терекчик
Къууатын бизге юлешед.
Шахар башында нарат терекчик
Къууатын бизге юлешед.

*****
*****

Сен берчи манга саугъагъа

Бал кибик тат бола сени эринмейин
Тенгиз кибик терендиле кёзлеринг
Алагъа къарасам мен балтама ичимде
Хар кече уа кёреме аланы тюшюмде

Сен манга берчи саугъагъа
Жулдуз кечени ай дарман
Тат жюрек болма сен манга
Мени сёзлериме ийнан
Ийнан ийнан
Ийнан ийнан
Сен ийнан

Санга айтылмагъан сёз
Бир да къалмагъан сёз
Санга берилмеген гюл
Бир да къалмагъан гюл

Не этейим мен сени
Унутмам унутмам
Не болса да сени
Мен къачырмай къоймам

Сен манга берчи саугъагъа
Жулдуз кечени ай дарман
Тат жюрек болма сен манга
Мени сёзлериме ийнан

Сен манга берчи саугъагъа
Жулдуз кечени ай дарман
Тат жюрек болма сен манга
Мени сёзлериме ийнан
Ийнан ийнан
Ийнан ийнан
Сен ийнан

Сен манга берчи саугъагъа
Жулдуз кечени ай дарман
Тат жюрек болма сен манга
Мени сёзлериме ийнан
Ийнан ийнан
Ийнан ийнан
Сен ийнан

****
****

Кёзлеринг кёз къаматалла

Сени бетинг гюл дегенча
Ышарады жарыкъсанг
Ёмюрюнгде сюйгенинча
Къууандан жашарыкъса

Жашаунг да сагъышып
Кёп затладан ариуду
Бёгюлсе уа алгъышынг
Тамблагъы къарыуду

Кёзлеринг кёз къаматалла
Чыкъгъан жылан жылтырай
Къашларынг къоюп тарталла
Къарылгъач къанатынлай

Сенде барды табыракъ ийсенг
Жашауну бла жанлыкъны
Жыйылып жарыкъ кюлкюсюн
Жери юсю къууанчлыкъны

Кёкден жан бла да ариу жулдузча
Ариулугъунг сени
Кёкде бийик жулдузча
Насыбымса сен мени

Кёзлеринг кёз къаматалла
Чыкъгъан жылан жылтырай
Къашларынг къоюп тарталла
Къарылгъач къанатынлай

Кёзлеринг кёз къаматалла
Чыкъгъан жылан жылтырай
Къашларынг къоюп тарталла
Къарылгъач къанатынлай

Кёзлеринг кёз къаматалла
Чыкъгъан жылан жылтырай
Къашларынг къоюп тарталла
Къарылгъач къанатынлай

*****
*****

Сенден ариу болмаз

Кече кетгенди, шошду алай
Экибиз кёлленбиз жылтырайды ай
Санга айтыргъа тапмайма сёзле
Сени кёзлеринг а айталла сюеме

Сенден ариу болмаз бир жулдуз да
Минг жулдузланы ичинде
Санга къарап мени да унуталла
Сюймеклик жашай жюрегимде

Сени къашларынг бек ушайдыла
Кёкде кёгюрчюнню къанат жайгъанына
Мен алып келеме жулдузчукъ кёкден
Саугъагъа береме мен жюрегимден

Сенден ариу болмаз бир жулдуз да
Минг жулдузланы ичинде
Санга къарап мени да унуталла
Сюймеклик жашай жюрегимде

Сенден ариу болмаз бир жулдуз да
Минг жулдузланы ичинде
Санга къарап мени да унуталла
Сюймеклик жашай жюрегимде

Сенден ариу болмаз бир жулдуз да
Минг жулдузланы ичинде
Санга къарап мени да унуталла
Сюймеклик жашай жюрегимде

****
****

Мен кетдим

Мен кетдим сен айтаса биягъы
Арыдым
Мен ётюрюклерингден сени
Чапракъла
Тюшюп баралла къолларымдан
Сагъышларынг къоймайдыла сени да

Алайсызда сен жангызса
Сокъуранаса сен этген жумушуннга
Кюн батханды ай да бетин ачханды
Иш алайды сюймеклик учханды

Аллах бизге береди саугъала
Биз аны ангыламайбыз салгъанымда
Ол сени сюйгенгден санам
Сен а сен аны алдап

алайсызда сен жангызса
Сокъуранаса сен этген жумушуннга
Кюн батханды ай да бетин ачханды
Иш алайды сюймеклик учханды

Зурнукла учуп баралла бир жерге
Ол жерде бек жылыды дейдиле
Сен а тюз алача учарыкъ дединг
Жылыулукъ излейсе суугъан жюрегимден

Алайсызда сен жангызса
сокъуранаса сен этген жумушуннга
Кюн батханды ай да бетин ачханды
Иш алайды сюймеклик учханды

****
****

Сюйген жюрегим

Айны кюнню да Булут жабады
Жел хыны этсе Таудан алланыды
Къарыулу кюннге къарыу эталмай
Сакъ жауун болуп Жерге жауады

Тауну ташны да Жел жалайд дейле
Жауун кёп жауса суу талайд дейле
Талгъан билеклик жаннган жюреклик
Быллай кюнледе къан тарайд Дейле

Сюйген жюрегим кюйген жюрегим
Сюй алма эсенг сюймей къой санга
Сюйген жюреклик тыншлыгъын алмай
Энди сен анга кюймей къой санга

Сюймеклик отун къабына барып
Тюз жюрегингде ёргеден жан сала
Суу сакъ кюнюнгде шаудан суу болуп
Мангылайымдан жерге танг сала

Сюйген жюрегим кюйген жюрегим
Сюй алма эсенг сюймей къой санга
Сюйген жюреклик тыншлыгъын алмай
Энди сен анга кюймей къой санга

Айтчы жюрегим къайры барайым
Сен жылынырча не жер табайым
Кёкюрегимде жылы эталмайма
Кел андан эсе бузлап къалайым

Сюйген жюрегим кюйген жюрегим
Сюй алма эсенг сюймей къой санга
Сюйген жюреклик тыншлыгъын алмай
Энди сен анга кюймей къой санга

*****
*****
Узденов А. «Тау къушну уясы»

Ата Джуртум къучагъын джаяд,
Халкъларын ийнакълай.
Тау къушну да уясы къаяд,
Уямса, Къарачай!
Мен джырлайма, джюрекден келген
Ауазыма тынгылай.
Джашна! Джаша, къонакъны сюйген,
Джомакълы Къарачай!
Тау башлача мийикди сени
Адебинг, намысынг.
Бу таулада туугъаным мени -
Олду баш насыбым!
Къайда болсам да, терк къайтырма,
Кюсеб къучагъынгы.
Ахыр тылпыуум бла да айтырма,
Къарачай, атынгы!

*****
*****

«Ичеик…»

Айран аякъны биз къолга алыб
Алгъыш тилеик таулага
Сюймегенледа сюйсюлле бизни
Ол миллетибиз саулагъа

Припев:
Ичеик ичеик ичеик
Адамлакыкъка базыб
Тилеик тилеик тилеик
Халкъыбызга насыб

Джети атага дери санарга
Уста болсулла балала
Сабийлериннен ачымасылла
Таулу анала атала
Припев

Къартсыз болмасын ата джуртубуз
Таркъаймасын къобаныбыз
Ашын ашарга суун ичерге
Термилмесин тау халкъыбыз
****
****
ИНГИРГИ ДЖЫР

Салкъын ингир келгенди
Ай джарыкъгъа бёлене,
Рахат солуу бергенди
Мени туугъан джериме.

Къайтарыуу:
Джукъла, джаным, Къарачай,
Ай чыкъ
Гъанды джылтырай,
Тауларынгы ийнакълай,
Джашауунгу алгъышлай!

Келинлеча къубула
Джашил нызы терекле,
Дарийлеча къуйула
Булбул джырлы чегетле.

Джулдузлу кёк нюр джана
Джашил джерге къарайды,
Къобан суунг чайкъала
Бешик джырла джырлайды.

Къайтарыуу:

Джуаш аяз сагъая
Къаяланы сылайды,
Акъ булутха таяна
Минги Тауунг джукълайды.
****
****

КЮЕУ ТОЙ

Къуанч барады Уллу Къарачай элимде,
Миллет басына, тепси джасала, ой!
Къартла туралла къуанчлы юйню тёрюнде,
Джашла этелле эркин арбазда той.

Къайтарыуу:
Харс, джашла!
Кюеу келгенди къайын юйюне,ой!
Къарачай элде къуанч барады орайда,
Кюеу чакъыргъан, кюеу чакъыргъан той!

Нюрлю Нарт къызла гюлле кибик джанганлай
Тойну башында джасаммадыла ой!
Джигит уланла, илячин къанат къакъгъанлай
От-истемейде хорланмаздыла, хой!

экинчи кесеги:

Тукъум тамада алгъыш этеди арада,
Амин –дейдиле уллу, гитче да, ой!
Алгъыш аякъны аны къолундан алыргъа
Кюеу чыкъгъанды, кюеу чыкъгъанды, хой!

Келинле кюеу бёркню сермеб да джашырыб,
Харх эте, уллу сыу излейдиле, ой!
Кюеу нёгер да, башындан бёркюн чыгъарыб
Джангы кюеуню башын джабады ой.

Джыйылгъан миллет кюеуден къарам алмайын
Хар атламына багъа береди, ой!
Халкъын адети, тёреси бары къалмайын
Бу чакъырыуда суу-тёгюледи хой!

Алгъыш аякъдан ичеди миллет алгъышлай,
Татлы чачылад сабий къаумгъа ой!
Кёк чартлагъанлай тери даурбаз къакъгъанлай
Джангыдан джанад кюеу чакъыргъан той

****
****
БАЙРАМ ДЖЫР

Джазгъы байрамны кюню келгенди
Уллу джуртуму джарыта,
Кёкню, джерни да тюрленидиргенди
Нюрю бла джашната.

Къайтарыуу:
Байрам келгенди о-райда
Къуанч бере халкъгъа,
Миллет джырлайды, миллет тепсейди
Сыйынмай кенг джуртха.

Чакъгъан табигъат кёз эркелете,
Хурмет джая кюн таякъла,
Къызыл гюллеча, джел седирете,
Къыб-къызыл байракъла.

Сабий, уллу да тизгинле болуб
Баралла кенг орамлада,
Джандан багъалы ата джуртума
Салалла махдаула.

Къарнаш миллетле джарыкъ джырлайла
Рахат джуртуму кенгинде,
Саулай дунияны алгъышлайдыла
Джылы салам ие!

*****
*****

Къызны ийнары (джыр)


Сен кетдинг узакъ, тёзалмай чыдап,
Ызынгдан барлыкъ болурма.
Хапар жазмасанг, жолдан ажашсам,
Элинги кимге сорурма?

Эрке сёзлеринг, ала кёзлеринг
Жюрек жаууму ашайла.
Узакъда, кенгде бек сюйген тенгле,
Билмейме, къалай жашайла?

Ишде тенглерим озмайла мени,
Мен толтурама антымы.
Сени тансыкълап къалдым узакъда,
Унуталмайма атынгы.

Мен сени сюйюп, таралып, кюйюп,
Армау болургъа жетгенме.
Мени багъалым, къайдаса, жаным?
Тарыгъыу кюйле этеме.

Сюйгеним-наным, сендеди жаным,
Ишинг тюзелип махталсын,
Сюйгени болгъан кетмесин жолдан,
Аны ашырып сакъласын.
 
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » Литература и Искусство | Адабият бла Санагъат » КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ДЖЫРЛАНЫ ТОЛУ ТЕКСТЛЕРИ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright Karachay © 2020