Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » Наши люди в прошлом и настоящем | Бизни адамларыбыз ёмюрледе » Doç.Dr. Ufuk Tavkul
Doç.Dr. Ufuk Tavkul
AssıTarih: Pazartesi, 03-08-09, 9:47 PM | Mesaj # 1
Albay
Grup: Admin
Mesaj: 93
Ödüller: 0
İtibarlarınız: 5
Konum: Dışarıda

Doç.Dr. Ufuk Tavkul

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Kuzey-batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Adres :
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B 06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE
Telefon: +90 312 310 32 80 �17 14 Faks: +90 312 310 57 13
E-posta: utavkul@humanity.ankara.edu.tr
Görüşme Saatleri: Pazartesi 11.00-12.00; Perşembe 11.00-12.00
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
: 15.12.1960 tarihinde Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünde master ve doktorasını tamamlayarak �Sosyoloji Doktoru� unvanını kazandı. 1988-2004 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2002 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bilim dalında Doçent unvanı aldı. 1998-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. 2004 yılı Mart ayında aynı bölümün doçent kadrosuna atandı.
AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER:
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Lisans Öğrenci Danışmanlığı Modern Türklük Araştırmaları Dergisi /Journal of Modern Turkish Studies (ISSN 1304-8015) Yayın Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER:
Lisans (2004-2005 ÖY): Bahar GDT102 Türkistan Edebiyatı Tarihi TL 4112 Kıpçak Türkçesi Grameri KT 6312 Kuzey-Batı Türk Lehçeleri Söz Varlığı KT 6382 Kazak Türk Halk Edebiyatı KT 6422 Karaçay-Balkar Türkçesi II KT 8312 Kafkasya-Kıpçak Çevresi Türk Toplulukları KT 8442 Kafkasya-Kıpçak Çevresi Halk Edebiyatı II Yüksek Lisans (2004-2005 ÖY) Bahar YL 04015054 Kazak Türkçesi Şekil Bilgisi II Doktora (2004-2005 ÖY) Bahar Dr 04016012 Kuzey-Batı Türk Lehçeleri Grameri (Fiil) II
İLGİ ALANLARI:
Dağcılık, Mağaracılık, Yamaç Paraşütü, Dalgıçlık, Kuş Gözlemciliği, Dağ Bisikleti, Okçuluk, Balıkçılık, Fotoğrafçılık, Gitar-Akordeon
ARAŞTIRMA:
Kafkas araştırmaları; Karaçay - Malkar Türklerinin dili, edebiyatı, tarihi, kültürü Son 3 Yılda Aktif Durumda Olan Araştırma Projeleri: Türk Dünyası Destanları Projesi 1997: Karaçay-Malkar Destanları; Nart Destanları Son 10 Yılda Gerçekleştirilen Araştırma Projeleri: Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileşimi Projesi 1995: Kafkasya'da Kabardin-Balkar Cumhuriyeti Saha Araştırması
SEÇME YAYINLAR:
Makaleler Türkde caşagan Karaçay kartlanı eslerinde kalgan zatla / Tohçuk ulu Ufuk Tavkul. Karaçay, 9 Fevral 1993. Karaçay-Malkar tilden Kavkaz tillege kirgen sözle / Tohçuk ulu Ufuk Tavkul. Karaçay, 23 Fevral 1993. Karaçay-Malkar halknı tarıhında Alanla / Tohçuklanı Ufuk Tavkul. Mingi Tav, Toturnu Al ayı, 1993. �Cansohları� degen cırnı üsünden / Tohçuklanı Ufuk Tavkul. Karaçay, 14 İyun 1995. Kafkasya'da etnik ve sosyo-kültürel yapının tarihî kökenleri / Ufuk Tavkul. BİR Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, (7), 1997, 135-170. ss. Kafkasya'nın jeopolitik konumu içerisinde Rusya açısından Çeçenistan'ın stratejik önemi / Ufuk Tavkul. KÖK Araştırmalar , 1(2), Güz 1999, 249-260.ss. Osmanlı Devletinin Kafkas Muhacirlerinin Kölelik Kurumuna Yaklaşımı / Ufuk Tavkul. Bilig , (17), Bahar 2001, 33-54.ss. Kafkasya ve çevresindeki Türk toplulukları / Ufuk Tavkul. Türkler Ansiklopedisi , 2002, XX. cilt, 489-519.ss. The socio-linguistic aspect of cultural interaction among the peoples of the Caucasus / Ufuk Tavkul. Acta Orientalia , 55 (4), 2002, 353-377.pp. İngiliz dağcı Douglas W. Freshfield'ın 1868-1890 yılları arasındaki Kafkasya izlenimlerinden notlar / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Tarih-Kültür Dergisi , (197), Mayıs 2003, 42-47.ss. Kafkas Nart destanları üzerinde bir motif incelemesi: �Nart Örüzmek'in Doğuşu� / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002. Bildiriler. Ankara, 2004, 141-151.ss. Kumukça ile Karaçayca arasındaki başlıca farklar / Ufuk Tavkul. Dil Dergisi, (7), l993, 27-40. ss.; Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1991 , 1994, 31-45.ss. Başhüyük'ten derlenen Karaçayca sözler / Ufuk Tavkul. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten 1989 , 1994, 192-256. ss. Karaçay-Malkar halk edebiyatında bir hiciv ustası: Appa Canıbek / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi , 8 (32), 2000, 58-61.ss. Güney Sibirya Türk destanı �Ak-Kübek� ile Kafkas Nart destanı �Sosurka� arasındaki paralellikler / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi , 8 (33), 2000, 56-59.ss. Tarihî ve etnik açıdan Karaçay-Malkar Türklerinin kökeni / Ufuk Tavkul. Türkler Ansiklopedisi , 2002, II. cilt, 562-571.ss. Karaçay-Malkar dili ve edebiyatı / Ufuk Tavkul. Türkler Ansiklopedisi , 2002, XX. cilt, 565-577.ss. Karaçay-Malkar Nart destanları / Ufuk Tavkul. Türkler Ansiklopedisi , 2002, XX. cilt, 578-587.ss. Bildiriler İslamiyetin XIX. Yüzyılda Kafkasya halklarının toplumsal yapılarına tesirleri = The Influence of Islam on the social structures of Caucasus people in XIXth century / Ufuk Tavkul. Kafkasya'da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Bakü-Azerbaycan, 9-11 Aralık 1998 = International Symposium on Islamic Civilisation in Caucasia, 9-11 December 1998, Baku, Republic of Azerbaijan A Good Sample For Cultural Diffusion. A Hero Who Carries The Characteristics Of Prophet David In The Nart Epos Of Karachay-Balkar People �Nart Debet, The Smith� / Ufuk Tavkul. The International Symposium of �NART EPOS� Kabardin-Balkar Republic, Nalchik 28 th September-3 rd October 2000 Kafkas Nart Destanları Üzerine Bir Motif İncelemesi: Nart Örüzmek'in Doğuşu / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi � Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ankara, 8-10 Mayıs 2002. Kıpçak kökenli Türk boylarında �kürek kemiği� ve �kumalak-taş� falı / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi � Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ankara, 5-7 Mayıs 2003. Kültürel etkileşim açısından on iki hayvanlı Türk takviminin yayılışı / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi � Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ankara, 5-8 Mayıs 2004. Kafkasya'nın hassas etnik dengelerinde yeni bir tehdit unsuru: �Kazaklar� / Ufuk Tavkul. Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya'nın Yeri ve Önemi Sempozyumu. Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. İstanbul, 30 Kasım 2004. Kafkasya'da Türk Lehçelerinin Dağılımı ve Etkileşim Alanları / Ufuk Tavkul. I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu. Gazi Üniversitesi Gazi Türkiyat Araştırmaları Merkezi. Ankara, 11-13 Mayıs 2005. Kitaplar Kafkasya dağlılarında hayat ve kültür. Karaçay-Malkar Türklerinde sosyo-ekonomik yapı ve değişme üzerine bir inceleme / Ufuk Tavkul. - İstanbul: Ötüken, 1993. Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü / Ufuk Tavkul.-Ankara:Türk Dil Kurumu, 2000. Karaçay-Malkar Atasözleri / Ufuk Tavkul.-Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001. Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya / Ufuk Tavkul.-İstanbul: Ötüken, 2002. Karaçay-Balkarlar. Tarih, Toplum ve Kültür / derleyen Ufuk Tavkul.-Ankara:, KaraM, 2003. Karaçay-Malkar Destanları / Ufuk Tavkul.-Ankara: Türk Dil Kurumu, 2004.
TEZ DANIŞMANLIĞI
Doktora: Kıyal KAMÇIBEKOVA, Kırgız Türkçesinde Duyu Fiilleri. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. Hülya GÖKÇE, İdil Ural Sahasında Ceditleşme Dönemi Türk-Tatar Gramerciliği. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. Yüksek Lisans:

 
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » Наши люди в прошлом и настоящем | Бизни адамларыбыз ёмюрледе » Doç.Dr. Ufuk Tavkul
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright Karachay © 2019