Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Archive - read only
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » ДИН-Бизни тилде Куран » 76 Суура Инсан.
76 Суура Инсан.
AssıTarih: Salı, 06-12-11, 9:02 PM | Mesaj # 1
Albay
Grup: Admin
Mesaj: 93
Ödüller: 0
İtibarlarınız: 5
Konum: Dışarıda
76: 1-31.

76 Суура Инсан.

Рахматлы джумушакъ аллахны аты бла.

1. адам улу эсгерилирлей, бир джугъу да болмай, тургъан заман болмадымы сора?
2.Ишексиз, Биз адам улуну бир-бирине къатышхан суу кесекден джаратдыкъ, аны сынар ючюн, къулакъ, кёз да бердик.
3.Биз анга тюз джолну да кёгюзтдюк Сюйсе шукур этсин, сюйсе кяфыр болсун,
4.Кяфыр болгъанлагъа уа, ишексиз, Биз сынджырла, бугъоула, къызгъан от хазырлаббыз.
5. Ишексиз, ашхыла аякъла бла камфара къатышхан сууланы ичерле,
6.ол Аллахны къуллары ичерге къуралгъан, уруб чыкъгъан къара сууду.
7.Сёзлерине толу болгъан , къыйынлыгъы узакъгъа джетишген кюнден да къоркъгъанлагъа.
8.Кеслерини кёзлерин къыйдырыб, мискиннге, ёксюзге, джесирге да аш ашатханлагъа.
9. "Биз, къуру Аллах разылыгъы ючюн ашатабыз, аны ючюн сизден, не хакъ, не бюсюреу излемейбиз. .
10.Ишексиз, биз Раббибизден, мыдахлыкъ басхан къыйын кюнден къоркъуб, - деб.
11.Аллах да аланы, ол кюнню къыйынлыгъындан сакълаб джарыкъ, къууанч бетли этди.
12.Ала сабырлыкъ этгенлери ючюн джаннет бла, дарий кийимле бла хакъ берди.
13.Ала анда таянчакъ орунлагъа таяныб, не иссилик, не сууукълукъ кёрмей .
14.Кёлеккелери ийилиб, кёгетлери да алаша тюшген терекле тюбюнде.
15.Алагъа кюмюш аякъла бла, чын стаканла бла тёгереклерине айланырла.
16.Мардалы толгъан, хрусталь аякъла бла ичирирле.
17. алагъа анда, занджабил бла къатышхан суусаб аякъла ичирирле,
18.аты Салсабил болгъан къара суудан.
19.Хаманда бирча тургъан джашчыкъла аланы тёгереклерине айланырла. Сен аланы кёрсенг, джайылгъан инджиле деб, алай хыйсаб этерсе.

20.Сен ары къарасанг а; мамырлыкъ да, уллу патчахлыкъ да кёрюрсе.

21.Аланы кийимлери джашил атлесден, парчадан болур, кюмюш бууунлукъла бла джасаныб. Раббийлери да алагъа таза ичкиле ичирир.

22.Ишексиз, ма бу сизни джалыгъызды, талпыб кюрешген затыгъыз да бюсюреулю болду", - деб айтылыр.
23.Ишексиз, Биз сеннге бу Къуранны бёлюм-бёлюм тюшюрдюк.
24.Энди Раббинги оноууна сабырлы тур. Аладан не терсине баргъаннга, не къаршчыгъа бойсунма.
25.Эртден, ингир Раббинги эсгере тур,
26.кечени бир кёзюуунде да. Анга баш уруб табын, кечени узунуна махтаула да эт. .
27.Ишексиз была уа терк бошалгъанны сюедиле, ауур кюнню уа артларында къоядыла.
28.Биз аланы джаратхан да этдик, санларын да къатдырдыкъ. Сюйсек, Биз аланы ауушдуруб, аланы орунларына, башхаланы да келтиралырбыз.
29.Ишексиз, Аллахха элтген джолну тутаргъа излегеннге, ма бу насихатды .
30.Алай а сиз тыйыншлы кёрген зат, Аллах аны тыйыншлы кёрмесе, болмаз. Ишексиз, Аллах алимди, хакимди.
31.Тыйыншлы кёргенин рахматына кийиреди. Залимлеге уа термилтген азабны хазырлабды.
 
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » ДИН-Бизни тилде Куран » 76 Суура Инсан.
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright Karachay © 2019