Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum (Nığış) » GENEL BÖLÜM » KARAÇAY-MALKAR YAZAR VE ŞAİRLER » Ahmatlanı LUBA (Ахматланы Люба. «Тилек».)
Ahmatlanı LUBA
AssıTarih: Salı, 02-06-15, 9:10 PM | Mesaj # 1
Albay
Grup: Admin
Mesaj: 93
Ödüller: 0
İtibarlarınız: 5
Konum: Dışarıda


Taula - taulunu üyü,
Kadarı, mudah küyü,
Umutu, ak sagışı,
Jomagı, jazı, kışı.

Kavkaz taulanı jaşı,
Kum tüzlede ajaşıp,
Taularınga termile,
Janıng otha kemüle,

Onüç jılnı, uzakda,
Kişi jerde, tuzakda,
Açı gırjın aşadıng,
Kep ahlungdan boşadıng.

Kepnü kerdüng, sınadıng,
Kez jaş iymey, jilyadıng. 
Etding kel, tapdıng karıu,
İynandıng - kelir jarıu !

Boşaldı dep azaplık,
Halkga kelip azatlık,
Taulu taulaga kaytdı,
Tau tilinde jır aytdı !

Taulu - taulanı jaşı,
Tauda - jaşauu, aşı.
Jarık jüregi, jırı,
Jaşagan üyü - jılı.

Taulu - taulanı jaşı,
Tauda tıpırı-taşı.
Taulu tauuuna erler,
Erley bilgenle - erle !

TAR AUUZDA

Jel, kanatların jayıp,
Tar auuzda uçadı,
Bir konadı, şoşayıp, 
Bir tumannı çaçadı.

Tar auuzda naratla
Kekge sozuladıla.
Butakları - kanatla,
Künden küç aladıla.

Tar auuzda kayala
Ariudula, akdıla.
Teppeleri - miyala,
Boşalmaz jomakdıla !

***

Terek tepseydi jelde,
Auanası ua - jerde.
Çapıragı agadı,
Küzge sırga tagadı.

Butakları - bilekle,
Tilegença tilekle,
Terek - kekge sozula,
Kün a bütün buzula.

Kek jarıdı, jaşnadı,
Jauun jauup başladı.
Jokdu küzden kutuluu -
Duniyada suuuk soluu ...

JAUUN

Jilyaydı jauun, tüşüre jilyamuk,
Meni da, kesiça, ete jilyauuk.
Çeksiz-kıyırsızça anı buşuuu
Sez aytmay jilyaydı, etedi şuu-şuu.
Seleytmeydi ol biyikden tamganın,
Manga da sala mudahlık tamgasın.

AJAŞHANMA JAŞAUDA

Kar jauun katış tüşedi 
Küz jaygan küyüzlege.
Mudahlıgın üleşedi
Ezenlege, tüzlege...

Ay muthuz nürün çaçadı,
Jarıta oramlanı.
Sagış kitabın açadı
Taulanı karamları...

Jol izleyme, jokdu jol a.
Ajaşhanma jaşauda.
Ayt, nege, kimgedi sora
Jürekden urgan şaudan ?

***

Jol janında esgen jege,
Çulganasa suuuk jelge,
Çapıragıng tüşe jerge,
Sen ne sagış etese ?

Tengizge aşıkgan çerek,
Tolkunlarıng kümüş jibek,
Jilyay, jırlay, sarkasa terk...
Sen ne sagış etese ?

Uçup bargan kanatlıla,
Kek kenginde rahatlıla,
Uçhan çakda - azatlıla, -
Siz ne sagış etesiz ?

***

Kergenmise karnı ariu jauganın,
Kış kelgende narat esgen tarlaga ?

Kergenmise jankozlanı çakganın,
Jaz kelgende, konak bolup, taulaga ?

Jıyganmısa ammang bergen çelekni,
Tık tolturup, otça, kızıl jilekden ?

Eştgenmise küznü teren soluuun,
Sezgenmise tabiygatnı bolumun ?

Kergenmise çapırakla akganın,
Terezengi mudah jauun kakganın ?..

Ne bilgense?

***

Julduzlanı alıp ketgendi jel,
Alay juklaydı tınç, soluydu el.
Manga ua jok tınçlık da, esenlik da,
Jüregimde ozgan, bolgan, kellik da 
Tamırların iygendile teren.

Julduzlanı alıp ketgendi jel.
O, nek juklaydı, nek soluydu el -
İzlemeyin madar da, boluşluk da ?!.
Karangılık, bu ogursuz şoşluk da
Tamırların iyginçinnge teren.

Julduzlanı alıp ketgendi jel...

***

Janım, janım- 
jarık Ay ,- 
Kümüştuyak 
jengil 
tay, 
Tüpsüz kökde jıltıray, 
Keçe bilmeyse juklay. 
Jokdu manga da juku ,- 
Jaşau degening – buku : 
Tolmay kalıp umutum, 
Amalsızdan uludum… 

Janım,janım - 
jarık Ay ,- 
Kümüştuyak 
jengil 
tay, 
Kök jel jalkangı taray, 
Biyikden jerge karay, 
Ak nürüngü çaçasa, 
Salkın kökde uçasa ,- 
Tuyaklarıng ot çaga ,- 
Jılımıdı ot jagang? 

Janım, janım - 
jarık Ay ,- 
Kümüştuyak 
jengil 
tay, 
Ming julduznu jarıgı 
Bir kesingde – altın Ay. 

Janım, janım - 
jarık Ay - 
Kümüştuyak 
jengil 
tay, 
Üyüng, arbazıng da – kök, 
Jay, sen jerge nasıp – tök !

K Ö Z L E 

Dugumça, kara közle, 
Tolkunça, köksül közle… 
( Közledegin esleseng ,- 
Kerekmeydile sözle. ) 

Buz kibik suuuk közle 
Kıynalgannı körmezle. 
Başhanı kuuançında 
Işarmazla, külmezle. 

Gülge kuuanngan közle 
Mudah bolurla küzde. 
Jılıu bergen jürekni 
İzlep tabarla jüzden.

Ş I Y I H A T A M 

Zıngırdata karlı biyikleni 
Kaya kızı mudah jırın aytadı, 
Elgendire öhtem kiyikleni, 
Çuçhur bolup,kesin juhdan atadı. 

Kaltırata subay naratlanı, 
Kaya kızı, boran bolup, jetedi. 
Tabiygatda ariu suratlanı 
Boyauların tamaşalık etedi. 

Biyiklege – örge, örge, örge -, 
Atam süygen Azau tala saklaydı! 
Kaya kızı, alsang a nögerge -, 
Konak üyün tüşlerimde joklaydı 

ariu atam! Anı auanası, 
Ayak ızı da ol jerde kalgandı. 
Umutunu jilyaydı anası, 
Ak umutu jartı jolda kalgandı… 

Kıralına ete edi kulluk, 
Süe edi işin, adamlanı da. 
Alay a köp jaşamadı – buyruk… 
Bizge koydu künnü da, tanglanı da… 

Azau tala,Çepelleuüng öldü, 
Azdı, azdı Mingi taunu beti da, 
Konak üyü ahır kezin kördü, 
Mudah boldu,uuahtısı jetdi da. 

Ak umutu kömürça karaldı, 
Kaya kızı, jilya, jilya meni bla. 
Süe edi atam bu taulanı, 
Süe edi taulu halkın kölü bla. 

Atam ketdi ,- etalmadım madar, 
Ölüm ahşılanı da – hak ,- eltedi. 
Har insannga – ençi julduz, kadar, 
Har adamga – ençi nasıp jetedi. 

Kal, atam, jat ariu jannetlede, 
Tüşlerime da mudahlık keltirme. 
Jankoz çagar Azau betlerinde… 
Umutungu ua men kesim eltirme ,- 

Jartı jolda kalgan umutungu, 
Jürek jılıuungu da men saklarma, 
Ot jagangda öçültmey otungu, 
Adamlaga ülüş ete jaşarma. 

Sır sırına, suu ızına kaytır. 
Taza kanıng jüregimde kaynaydı, 
Ol entta da jarık jırın aytır ,- 
Közlerimde seni nürüng oynaydı. 

İgilikge salganma jolumu 
Jol nögerim halallıgıng bollukdu. 
Kızıngma da, kellikdi kolumdan, 
Allah aytsa,har umutung tollukdu, 

ŞIYIH ATAM !..

E L İ M 

Bıllım tıngılaydı kışhı 
jomakga, 
Keldi da jomak elime konakga. 
Taula, kayala da juklay kaygısız, 
Karlı oramda aylanama jangız. 

Bu kış keçeni uşatama tüşge, 
Elde oramla sırılıp kümüşge. 
Tüşgença bolama eski jomakga - 
Oburça, uçadı, tütün ojakdan. 

Meni janımı biylegendi sagış, 
Salgançadı kış janıma da nakış. 
Janım kuuanadı tuugan elime, 
Bolgu edim kor taşına, jeline. 

Süeme da, tapmayma söz aytırga, 
Jerin da, kögün da salırça jırga. 
Bolsun ogurlu har kışı, har jazı, 
Tolsun kuuançdan har üyü, arbazı! 

Elim jaşnasın taulanı koünunda, 
Kobuz sogulsun kuuançlı toünda, 
Taulu unuturça mında açıuun ,- 
Künü da, jeli da bolsun hıçıuun!

T A U L U K İ Y İ Z 

Taulu kiyiz - 
Öresine oüu – nakış. 
Seni sokgan kollaga - 
Mahtau – algış! 

Taulu kiyiz, 
Har nakışıng söleşe, 
Jüreklege 
Seyir sezim üleşe. 

O Tişirıu, 
Kiyiz bashan ınnam! 
Azap çekding, 
Allah a berdi çıdam… 

Seleytmeding 
Jüregingi jılıuun, 
Sen etmeding 
Ata jurtnu jilyauun: 

Kol ızıngda - 
Malkarıngı kadarı, 
Mingi taunu 
Kümüş buzları, karı. 

Har kiyizde 
Jarık jırla jazdıng, 
Buşuulaga 
Çıkmaz uru kazdıng. 

Taulu kiyiz - 
Jaşauungu suratı, 
Sabiyinge 
Etgen ahşı muratıng. 

O Tişirıu, 
Kiyiz bashan ınnam! 
Kıyamada da 
Çakırdıng iyman! 

Ol küç berdi 
Seni eki kolunga, 
Ay da, kün da 
Nürün töge jolunga. 

Taulu kiyiz! 
Öresine oüu – nakış, 
Seni etgen kollaga - 
Mahtau – algış! 

Taulu kiyiz, 
Har nakışıng söleşe, 
Har jürekge 
Jarık sezim üleşe!

***

İzlegenim bolmadı, 
O, jaşau, tamaşasa! 
Köp tilegim tolmadı, 
Bolluk bolsun, marjasa ! 

Nasıbımı,sıyırıp, 
Üleşdile arada ,- 
Nença açıu sıyındı 
Jaşau salgan jaraga ?! 

İzlegenin tapmagan 
Jürek – auruu tabadı. 
Kesi issi kapmagan - 
Eşigimi jabadı…

*** 

Sorlugum, surarıgım da jok. 
Kün bathandı. Çıkmazdandı ay. 
Kaygıdan da, jarsıudan da bay - 
Men bolganma aytalmazça juk. 

Tözümü jetermi dep sınay, 
Sınatdıng jaşlıgıma azap. 
Jauunnu uzun çaçın sılay, 
Saklaganma janımı taza. 

Arada uzakdıla jolla, 
Har biri – jüregimde ızlık. 
Bir birni süredile jılla, 
Kıyırsız – çeksizdi jangızlık. 

Köz körmezça, bir birden uzak, 
Sen – tüzde küese, men – tauda. 
Süymeklik kurdu bizge tuzak, 
Jürekle tebedile auda. 

Başımı sagışlarım basıp, 
Umutsuz karayma enişge. 
Süymeklik – kesi ese nasıp, 
Bizniki uşaydı bedişge. 

Jüregim tüyül edi sokur,- 
Kış ozgandı. Kelmezdendi jay. 
Bu açı tizginleni okur 
Har adam…kesiça angılay…

*** 

Bar. Seni saklaydı jol. 
Men seni tıydımmı?! Kaçan? 
Karamıng suuukdu , karça. 
Kar, erip, jerge agarça - 
Endi etalmam… 

Bar. Jolung bolsun ahşı, 
Nasıbıng – jarık julduzça. 
Süymeklik açıdı, tuzça, 
Köpürü bolgandı buzça,- 
Endi ötalmam… 

Bar. Bargan – nasıp tabar… 
Çık jolga, manga ışar da. 
Saklasın Allah, kadar da. 
Jilyamuk tıyar madar a - 
Endi tabalmam… 

Bar. Meni künüm batdı,- 
Jarıtıp çıkmaz algınça. 
Nek kördüm seni janımça ?!.. 
Jüregim tohtap kalgınçı,- 
Bar…

*** 

Toguz jılım – toguz 
terek, 
Kışda, jazda da 
çakganlay. 
Toguz jılım – toguz 
çerek, 
Jürek jırımça - 
sarkganlay. 

Toguz jılım – toguz 
jırım, 
Sanga jetalmay joülgan. 
Toguz jılım – toguz 
jaram, 
Kalam,- tüz jarça 
oülgan. 

Toguz jılım – toguz 
kuuanç, 
Toguzusu da – ötürük 

Toguz jılım – toguz 
koranç, 
Toguz kamaça öltürlük. 

Toguz jılım – toguz 
atlı, 
Közkörmezge atlandıla. 
Süymekligim a - 
kanatlı,- 
Uçup ketdi allarında…

G E S T E N T İ J A G  A S I N D A 

Men kelgenme Gestenti jagasına, 
Soruuumu,sagışımı da alıp, 
Bu tau suuçuk eltip keterik suna 
Jarsıuumu,- kümüş sırtına salıp. 

Küz boyadı terekleni sarıga,- 
Mudahdıla bir-birine tarıga. 
Tau başında tolgan ay da sıljıray, 
Bulutlaga içgi sözün şıbırday… 

Men kelgenme jüregimi açarga, 
Açıuumu, jarsıuumu çaçarga. 
Men saklarma, jeter ese tözümüm… 
Jaşil tolkun, eşit, eşit sözümü!

*** 

Kara kış. Karalgan terekleni 
Butakları tırnaydıla aynı. 
Bulutlanı mılı kölekleri 
Tansıkdıla jılıuuna jaynı. 

Tau töppele, tau etekle – karsız. 
Köz jaşları, jauunça, kuüla, 
Kara kış ahtınadı, amalsız,- 
Ak jırına jetalmay, joüla…

T İ L E K 

O adam, 
Adamnı balası, 
Hunering 
duniyaga 
jarasın, 
Közlering 
kuuana 
karasın 
Har kimge, 
har künnge! 

O adam, 
Hauanı balası, 
Namısıng 
nafısnı 
horlasın, 
Jüreging 
igilik 
jorasın 
Har kimge, 
har künnge! 

O adam, 
atangı balası , 
Oyma sen 
umutla kalasın, 
Kanıngda 
süymeklik 
ornalsın 
Har kimge, 
har künnge! 

O adam, 
anangı balası, 
Allahıng 
janıngı saklasın, 
İgilik 
eterge saylasın 
Har kimge, 
har künnge!

*** 

Işanadı kanatlı 
kanatına, 
Jolouçu da ışanadı 
atına. 
İgi kuuum etseng - 
umutung tolur. 
Arsar bolma, 
kıyın bolsa da jolung. 

Taukelliging - 
tıyançagıng jolungda, 
Hayt deyalsang, 
neda kelir kolungdan. 
Adam eseng, 
kazma başhaga uru,- 
Palahlanı 
kadar kesinge burur. 

Ahşı murat 
har zamanda toladı, 
Namıs bergen - 
nasıplı da boladı. 
Halkıng keldi 
kerti sözge allana, 
Ogurludu halkıng, 
anga tıngıla!

KETE ESENG 

Serdse k serdsu ne prikovano, 
Esli hoçeş – uhodi… 
A.Ahmatova 

Kete eseng – ahşı jolga! 
Madar jokdu kadarga… 
Ata eseng – teren kolga! 
Alday eseng – aldarga! 

Körünedi ming küzgüde 
Arabızda bir terslik. 
Bilyalmadı jol körgüzte 
Bizge sokur süymeklik. 

Kete eseng, bargan jolung 
Jarık bolsun algından. 
Kelgen künnge etme soruu, 
Köpdü bizley janngılgan. 

Kete eseng, jolung açık, 
Kişi tıymaz allıngı. 
Kollarımı uumam apçıp, 
Ne söleşmem jalınıp. 

Taza sezim, boş ışandım 
Köz kamathan nürünge. 
Otha kirip kalay jandım, 
Keçe termilip künnge! 

Közlerim a nek toladı? 
Madar jokdu kadarga… 
Göbelek da öç boladı 
Kesin otha atarga…

***

Jüregimi sezimlerin 
Bu kış suuuklugu algandı, 
Jaznı, jaynı da güllerin 
Kagıp – kagıp, kırıp salgandı. 

Süyseng unut, süyseng termil… 
Keçem esgeriuden toladı. 
Janım tüyül edi temir, 
Birde temir da tot boladı. 

Esgeriule eltgen jerge 
Barıp, şoşluk bla tübeşeme. 
Seni tabalmay nögerge, 
Jangızlıgım bla söleşeme…

***

Sakla. Kelirme bir künde, 
Jüregimi sanga açarma, 
Kaygılanı barın çaçarma, 
Küyüp, jaratılsam külden. 

Altın çapıraklı küzüm, 
O etme dau, Allah köredi, 
Birde jüregimde öledi 
Sanga aytalmagan sözüm. 

Kaydam, bolalmadık birge, 
Har kününge da, tüşünge da, 
Jazıuunga, ülüşünge da 
Jılıu tabarça - berirge. 

O kışımı ahır karı, 
Jüregimi terenindese… 
Meni kalay mudah etese… 
Mudahdı bügün Malkarım. 

O tıngılagız, kayala, 
Jelde tepsegen ak kayın da, 
Saklagannı işi kıyındı, 
Sakla, bilseng saklayala. 

Sakla, altın çapıragım, 
Jauun bolup, seni juuarma. 
O kışımı ahır karı… 
Sanga dep jangıdan tuuarma.

***

Jaşil tolkun çıgaradı 
Suu boynuna çapırak, 
Şoş uşakga çakıradı, 
Salçı jırına kulak! 

Jaşil tolkun aytırıkdı 
Nasıbını üsünden. 
Anı közleri jarıkdı, 
Jıltıraydıla künde!
Nov 8, 2014 at 5:09 pm

Kyyn Adam
NARAT TEREK 

Kar hapula, aşıkmay, ingirlikde, 
Julduzlaça, tüşedile, biyikden, 
Konadıla jangız turgan naratha, 
Kanat – kanat butakların agarta. 

Tauuşsuzdu, şum bolgandı tögerek, 
Kar japhandı biteu da jerni başın. 
Süeledi jangız kalgan bu terek, 
Etgen kibik sau duniyanı sagışın…
Nov 8, 2014 at 5:10 pm

Kyyn Adam

Kar jauadı. Dün-duniya çimmak. 
Men izledim jay kelirin terkirak. 
Nek eriyme bu kar bashan terekge,- 
Jaz başında çulganır güllü kökge. 

Bügeçe ua süeledi jangızlay, 
Terezeden jolga karagan kızlay. 
Sagışlıdı şaptal terek,- kesimça, 
Jaz jetse ua!.. Çagar! Jaşnar!.. – Kesiça!

JAŞARLAMI DUNİYaDA CAYLA? 

Tamıçıla jibite arkamı, 
Sagışha ketgenme bölekge. 
Küz jauunnu mudah makamın 
Jay ketdi da iyip jürekge. 

Tabiygat jilyaydı tarıga, 
Ma anı da bardı kadarı. 
Adam günahladan arıgandı, 
Kalmagandı endi madarı. 

Duniya mülkü közlerin baylap, 
Unutdula borçların köple. 
Jaşarlamı duniyada jayla? 
Kögübüz kallıkmıdı kökley? 

Jaz kelmez, jaşauga öpkelep, 
Kış salır ömürge nakışın. 
Keç bolgunçu borçungu töle, 
Kelir kününgü etda sagışın…

***** 

Kök «mamugu» tüşedi taşha, tauga, 
Sen a anga terezeden karaysa. 
Közleringden açı köz jaşla tama, 
Sabiyçikça, sen ahtınıp jilyaysa. 

Kar jauadı, aşıkmayın, burula, 
Ol bilmeydi sen sınagan buşuunu, 
Jilyaganıng – jırından başha tüyül 
Çıpçıklaça jüuüldey bargan suunu…

***** 

Kar jauadı, jaş kelinça, uyala, 
Agarta da, jangırta tögerekni. 
Ak tonlaga kirgendile kayala, 
Ak jaulukla kıshandıla terekle. 

Kış - ol kışdı, jütü karay betime,
Közlerinden çıran suuugu ura, 
Tırnakların begitedi etime, 
Boranların manga üsgüre, bura...

Bursa-bursun ! Jaz a kaytır duniyaga,
Jankoz çagar zaman da kısha jeter.
Köz jaşları-jilyamukları aga, 
Jüregimden, tauladan da kış keter!

***** 

Ak taşla. Şuuuldaydı suu - 
Birde jilyay, birde jırlay… 
Jaşil kolu taşla sılay, 
Jüregime boldu asıu… 

***** 

Süeme jangızlay aylanırga, 
Kış agartsa şahar oramlanı, 
Sagışlarım da eşile jırga, 
Tınçlık izley tınçaymagan janım.

NASIPLIMA MEN MINDA 

Tansık bolup, kaytıp keldim elime, 
Har taşına, ayazına, jeline… 
Kuuanama, nasıplıma men mında,- 
Anam çıgıp tübeydi da allıma!.. 

Men kuuansam, menden da bek kuuana, 
Kelü tola, ışaradı da anam,
Jaş boladı, atam sauda bolgança,
Bar tilegi birden tolup kalgança !

Şukur, kaytdım ogurlu taularıma,-
Emür tiley Allahdan saularıma !

***** 

Kara jauun kara keçede sarnay, 
Arabızda bar jollanı sanay, 
Jırlarıma karangı makam saylay 
Terezemi tüedi… 

***** 

Sarın etgen jel edi, 
Jan alıuçunu tanıp. 
Kesing çakırdıng anı,- 
Ölüm kesi kelmedi. 

Kesing süygense alay… 
Jer kuçagına aldı. 
Umutung öksüz kaldı, 
Üy – iesiz kalganlay…

***** 

Tuugan jurtha jokdu duniyada baga! 
Jomakladan köp da ariu taulaga 
Aşıgama, aşıkgança anama, 
Darmandıla ala jürek jarama. 

Men süeme narat ösgen tarlanı, 
Jel sılasa tau başlada karlanı, 
Birde kadar bola ese da açı,- 
Tauladıla jaşauumu kuuançı!

***** 

Tüz ak karga kara karga konnganlay, 
Tüzlügüme kara bulut konngandı 
Gül terekni jütü jülgüç jonnganlay, 
Nasıbımı açı söz da jonngandı. 

Amanlıknı köp türlüsün körgendi 
Muthuzlanngan közleri ömürleni. 
Umutlanı em igisi ölgendi, 
Halallıknı jarık beti türlenip…

ENTDA BİR TİLEK 

Jüreklede ömürge 
Jarık ot öçülmesin. 
Kuuançdan külsün – külgen,- 
Açıuundan külmesin!

***** 

Har adamnı da jüregi – özge, 
Har jürekde ençi makam jaşaydı. 
Bir jürekni – kaygıdı özegi, 
Bir jüreg a çakgan jayga uşaydı. 

Jerde jaşay kelebiz adamla, 
Oynaybız, toy etebiz,- kuuanabız! 
Adamsızlık kirse ua araga, 
Adam tüyülbüz biz, - auanalabız! 

Har adamnı da jüregi – özge, 
Andan bolurbuz biz ençi, başha da, 
Birleribiz – şinji esek közge, 
Birleribiz – janı bolgan taşlabız.

***** 
Kuş öç boladı biyikge, 
Betsiz katın – ötürükge. 
KYaZİM 

Bu oram «biyçeleri»,- 
Elde sözçü katınla. 
Künleri, keçeleri - 
Kabaklanı katında. 

Kolların kerip kengnge, 
Solutmayın tillerin, 
Sözlerin bırgay jelge, 
Ozduralla künlerin. 

Tazalıknı bahçası 
Gokka bolup çagadı, 
Uu sözleni açısı 
Anga kirni jagadı. 

Bu oram «biyçeleri»,- 
Elde sözçü katınla. 
Künleri, keçeleri - 
Kabakları katında. 

Kuraydıla «jomakla»,- 
Maganaları ua – jok, 
«Tamaşalık», «omakla»,- 
Har biri da birer ok!.. 

Bilmeydile betsine, 
Betsinmegen – türlenmez. 
Alay,- ne da etsinle,- 
Tüzlük degen tügenmez!

***** 

Çapırakla akgança terekden, 
Üzülgença kar biyikleden, 
Suu sarkıp ketgença elekden, 
Umutla ketelle jürekden. 

***** 

Nasıpsızga sanayma men 
Süygenin, tengin da sathannı. 
Nasıplıga sanayma men 
Başhaga nasıp sınathannı.

KÜN BLA AY 

Kün küedi, janadı, 
Tiyip süymeklik auruu. 
Alay ol kaydan tapsın 
Süygenin körür karıu?! 

Aydı anı süygeni, 
Kümüş nürlü, jarık Ay. 
Erip ketedi tangnga, 
Keçe uzunu jilyay. 

Ötedile ömürle, 
Alay süymeklik jaşaydı. 
Kün, jerge jılıu bere, 
Aynı körürün saklaydı.
Nov 16, 2014 at 7:33 pm

Kyyn Adam
NASIBDAN NASIBSIZ BOLGAN 

Nasıpdan nasıpsız bolgan… 
Sınamasın bir kişi, 
Umut bla çıgıp jolga, 
Bolmay kalganın işi. 

Eki ajaşhan çıpçık - 
Eki tınçlıksız jürek. 
Eki jürek da açık, 
Süymeklik – açı jilek. 

Eki jangılgan jürek 
Kar algan duniyada. 
Eki jay çagar terek, 
Bolurmu sizge madar? 

Nasıpdan nasıpsız bolgan… 
Kim angılar sözümü? 
Eki süygen jürekni 
Taudan ullu tözümü. 

Közle karayla kökge, 
Kökden a tüşedi kar… 
Eki süygen jürekge 
Nasıp berirmi kadar?..

***** 

«Süymeklik jırla ömürlükdüle!»- 
Dep iynana edim men ! 
Ugay, birleri - ötürükdüle 
Sezim kılların üzdürgen. 

Aythan jırlarıng bir jarık edile, 
Künnge tagılgança – alay! 
Tatlı sözlering aldarık edile, 
Alay közlering a – ugay! 

Ozgan nasıpnı men izlemeyme,- 
Etgenme uzak aramı. 
«Sau etseng edi!»- dep da tilemeyme,- 
Bu sau bolmagan jan jaramı».

***** 

Entda ötdürdük bir kün… 
Ol da tas boldu bizge. 
Eki jürekge jügün 
Koüp, ketgendi tüzge. 

Entda ötdürdük bir kün… 
Ol ketdi, alay tiri,- 
Sagışça, auur börkün 
Ekibizge kiydirip. 

Entda ötdürdük bir kün… 
Ol ketdi bizden, jilyay. 
Tambla da kellikdi kün - 
Jaşau ötedi alay. 

Entda ötdürdük bir kün… 
Sen – mensiz, sensiz a – men. 
Nasıpnı etgendi kül 
Umut tartıuçu tirmen.

**** 

Aytama içimden birde: 
«Kalay uzakbız bir birden»… 

Aythanma aldauuk küzde: 
«Kölden keter – ketgen közden»… 

Köp aldaganma kesimi, 
Senden alalmay esimi. 

Aythanma kış suuuklada: 
«Nasıp tabalmaydı adam, 

Nasıp – çıpçıkdı duniyada: 
Birde – mında, birde – anda». 

Zaman barsa da akırın, 
Jay eritdi kışnı karın. 

Jay ıçhınngandı auladan, 
Jankoz çakgandı taulada! 

Jürek tartınmadı artha, 
Günahdı süygenin athan. 

Bilese,birdi jüregim, 
Anı men etmeyme eki. 

Toludu ol süymeklikden, 
Anı alganma biyikden, 

Ariuluknu –erttenlikden, 
Öhtemlikni – erkinlikden, 

Tazalıknı ua – şaudandan,- 
Közleringi körüp anda…
 
Forum (Nığış) » GENEL BÖLÜM » KARAÇAY-MALKAR YAZAR VE ŞAİRLER » Ahmatlanı LUBA (Ахматланы Люба. «Тилек».)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright Karachay © 2020