Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum (Nığış) » GENEL BÖLÜM » Edebiyat Sanat » SABİY CIRLA
SABİY CIRLA
kaçigarTarih: Cumartesi, 05-04-14, 11:14 PM | Mesaj # 1
Tümgeneral
Grup: Admin
Mesaj: 162
Ödüller: 1
İtibarlarınız: 0
Konum: Dışarıda
u

Bappahan
Beşik cır

Jol oünu
Oy bir caşçık, bir caşçık
Beşik jır
Bara-bara baz tabdım
(Ekinçi variant)
Uyan endi, tengçigim
Kolga bardım, kolum sındı
Cüu-cüu-cüu ala
(Birinçi variant)
Cüu-cüu-cüu ala
(Ekinçi variant)
Durku-durku-durku
(Birinçi variant)
Durku-durku-durku
(Ekinçi variant)
Birem-birem
Çıkır-çıkır, gencahan
Onbeş, onbeş, onbeş
Ertde bireu bar edi
Kak-kak kargala
Birden bileu
Kar car, boraydı
Beşik cır
Bellyau
Bellyau, bellyau, balaçıgım
Bellyau, bellyau, böleyim
Bellyau, bellyau, bala, bölümden
 

Bappahan

Bap-bap-bappahan,
Bappa-bappa-bappahan!
Üy tübünde sarı teke,
Sandırakga barır teke.

Jigeyçigi jarı teke,
Aşaganı tarı teke,
İçgençigi boza teke,
Tekeleni oza teke.

Taş üsüne mine teke,
Koş içine kire teke,
Burma teke, tura teke,
Kaya randa tura teke.

Agaç kabuk kıra teke,
Jaşçıklanı ura teke,
Çırpı büksem, kırka teke,
Açıulansam, korka teke.

Dıgı eteyim, "dıg" eteyim,
Seni oünnga tüzeteyim,
Sakalıngdan saldırayım,
İslameyge bardırayım.

K spisku

 

BEŞİK CIR

Bellyau-bellyau,
Bellyau-bellyau,
Balaçıknı men beşikge böleyim,
Bellyau-bellyau,
Bellyau-bellyau,
Balaçıkga köb tilekle tileyim.

Alay ete, 
Alay ete, 
Cuklab kalgın, balam, beşikde,
Bılay ete, 
Bılay ete, 
İş tındırgın, balam, eşikde.

Alay ete,
Alay ete,
Çabıb ketgin, balam, colunga,
Bılay ete,
Bılay ete,
Kalam tuthun, balam kolunga.

Alay ete,
Alay ete,
Balam, sen ulluçuk bolgaeng,
Bılay ete,
Bılay ete,
Balam, sen kullukçu bolgaeng.

Alay ete,
Alay ete,
Aliy ulu Umar bolgaeng,
Bılay ete,
Bılay ete,
Gürcu ulu Kurman bolgaeng.

K spisku

 

Jol oünu

Altı, altı, eki-tört
Kelip, bizni körüp ket.
Ayda, ayda tengli say,
Altı, altı, eki-tört

Kelip,bizni körüp ket.
Ayda, ayda tengli say,
Kimdi bizde endi bay?
Oy-ra, ori-ra, oy!

Az da kaltırama sen,
Kel da, bizde ongnu kör,
Eki-eki, tört-altı,
Bizde bardı köp makı.

Aç eşikni, hıli bay,
Çabırıngı gımıh kiy.
Eki-eki, beş-altı,
Çapdı teke bek katı.

Amma, manga bappu ber,
Çabıp, suunu burayım,
Kıngır-mıngır biz bla
Könçegimi jamayım.

Altı, altı, eki-tört,
Kelip, bizde oynap ket.
Bek arıgan bolmasang,
Tirmen suuga kesgiç et.

Jılkı kulak, suu ayak -
Darmandı anı otu.
Kaza, kaza ket da teng,
Anı tübün ezme sen.

Zolku kibik, jüzayakça, sozula,
Kısha kelding ızımdan.
Ariu aytsa, kozula, -
Eki-eki, tört-altı,
Oyra, ori-ra-oy!

K spisku

 

OY  BİR CAŞÇIK, BİR CAŞÇIK

Oy bir caşçık, bir caşçık, 
Bir caşçıkda bir başçık, 
Bir başçıkda töppeçik, 
Artı çungur celkeçik, 
Allı sıydam tuluçuk, 
Kesi ata uluçuk. 
Turub turgan mangılay, 
Aythanıngı angılay. 
Bitib turgan kaşçıkla, 
Össün bıllay caşçıkla 
Köre turgan közçükle, 
Caşçık aytadı sözçükle. 
Soluy turgan burunçuk, 
Caşçık altın curunçuk. 
Ayta turgan auuzçuk, 
Eted ariu tauuşçuk. 
Auuzçukda tişçikle, 
Caşçık etedi işçikle.

K spisku

 

Beşik jır

Jukla, köz ginjiçigim,
Sen jukuga ketseng a,
Tatlı tüşle köre, küle,
İşime boş etseng a.
 
Böllyau-böllyau et, künüm,
Katın alıp köreyim,
Sen auruma, bauurçugum,
Sen jaşa, men öleyim.
 
Közçüklering nür jana,
Ösüp, jürüp keterse.
Tau jigiti bolup, meni
Jumuşumu eterse.
 
Alma terek tübünde,
Suu tauuşha tıngılay,
Tınç-tınç juklap kalçı, közüm,
Men da beşik jır jırlay.
 
Juku sauluk beredi,
Jukla, altın tauugum,
Juklap tursang, erkelerme,
Sense jaşau zauugum.
 
K spisku
 
 
 
BARA-BARA BAZ TABDIM
(Ekinçi variant)
 
Bara-bara baz tabdım, 
Baznı içinde tarak tabdım. 
Taraknı ammaga berdim, 
Amma manga bappu berdi. 
Bappunu itge atdım, 
İt manga küçük berdi. 
Küçüknü koyçuga berdim, 
Koyçu manga kozu berdi. 
Kozunu konakga soydum, 
Konak manga kamçi berdi. 
Kamçini cerge urdum, 
Cer manga çömüç berdi. 
Çömüçnü suuga atdım, 
Suu manga kömük berdi, 
Kömüknü tapkaga saldım. 
Arı canından bir miyau, 
Beri canından bir miyau, 
Keldile da hap-hup dedile, 
İçdile da ketdile.
 
K spisku

 

UYaN ENDİ, TENGÇİGİM,

Uyan endi, tengçigim, 
Kün tau başladan karadı, 
Erlay tur da sen kiyin, 
Zaman ozub baradı.

Sanlarıngı sen oynat, 
Cuu betingi, kolungu, 
Şkolga zaman ozgunçu, 
Alay aşa aşıngı.

Aşab, içib boşasang, 
Bar şkolga okurga, 
Har ne türlü canından, 
Okub bilim alırga.

İçme tütün, arakı, 
Buzma ariu kanıngı, 
Kir işlege boşlama 
Subay ösgen sanıngı.

Hayda, meni tengçigim, 
Tut bılanı esingde, 
Carıklık üçün sen küreş 
Har bir tuthan işingde.

K spisku

 

KOLGA BARDIM, KOLUM SINDI

Kolga bardım, kolum sındı, 
Buzga bardım, butum sındı, 
A buz, a buz, sen neden küçlüse? 
Men küçlü bolsam meni kün da eritmez edi. 
A kün, a kün, sen neden küçlüse? 
Men küçlü bolsam, meni bulut da cabmaz edi. 
A bulut, a bulut, sen neden küçlüse? 
Men küçlü bolsam, meni cangur da çaçmaz edi. 
A cangur, a cangur, sen neden küçlüse? 
Men küçlü bolsam, meni caugan cangurumu cer da cutmaz edi.
A cer, a cer, sen neden küçlüse?
Men küçlü bolsam, çıkgan kırdıgımı kozulu koy da otlamaz edi.
A koy, a koy, sen neden küçlüse?
Men küçlü bolsam, kozumu konakga da soymaz elle. 
A konak, a konak sen neden küçlüse? 
Men küçlü bolsam, kancıga bauumu çıçhan da aşamaz edi,
A çıçhan, a çıçhan sen neden küçlüse? 
Men küçlü bolsam, meni kişdik da sıtmaz edi. 
A kişdik, a kişdik, sen neden küçlüse? 
Men ayhay da küçlüme, temir tarak tişlime, 
Kangalı üynü açama, kaymak alıb kaçama, 
Biyle bla aşayma, biyçele bla catama!

K spisku

 

CÜU-CÜU-CÜU ALA
(Birinçi variant)

Cüu-cüu-cüu ala, 
Eki çıçhan suu ala, 
Amma boza bişire, 
Akka kiyik tüşüre. 
Bosagadan abına, 
Sakalçıgı kabına, 
Tamblası, bügünngüsü, 
Tauga ketdi dıgı eterge Çibinisi 
Dıgı-dıgı-dıgı-dıgı-dıgı!

K spisku

 

CÜU-CÜU-CÜU ALA
(Ekinçi variant)

Cüu-cüu-cüu ala, 
Eki çıçhan suu ala, 
Amma boza bişire, 
Akka kiyik tüşüre.

İt kabhand da, öleme, 
Han kuzlukga barama, 
Künde aylanıb, küeme, 
Kümüş tüyme tüeme, 
Seni bir bek süeme.

K spisku

 

DURKU-DURKU-DURKU
(Birinçi variant)

Durku-durku-durku ögüz. 
Ögüz içi semiz,
Bu urladı, bu soydu, bu bişirdi, 
Bu aşadı, bu aygak çıkdı. 
Munu da tüyügüz, 
Munu da tüyügüz, 
Munu da tüyügüz, 
Munu da tüyügüz, 
Munu da tüyügüz! 
Caşçıknı (neda kızçıknı) eşikge atıb iyigiz!

K spisku

 

DURKU-DURKU-DURKU
(Ekinçi variant)

Durku-durku-durku,
Durku içinde ögüz,
Ögüz içi semiz,
Bu urladı, bu soydu,
Bu bişirdi, bu aşadı,
Bu artha kaldı,
Tüyügüz munu, tüyügüz, tüy!

K spisku

 

DU RKU-DURKU-DURKU
(Üçünçü variant)

Durku-durku-durku içinde ala ögüz,
Bu urlab keldi, bu soydu da kazannga saldı,
Bu bişirdi da aş salamga çıgardı,
Bu da aşadı da toydu,
Bu da bardı da iesine aytdı da koydu,
Tüyügüz, tüyügüz, munu eşikge atıb iyigiz!

K spisku

 

BİREM-BİREM

Birem-birem, ekem-ekem, 
Bauur oltan, sabdan kalay 
Elü buga, sarı tay, toru tay, 
A-a maltay, ça-a maltay, 
İçi baltay, çık, Totay!

K spisku

 

ÇIKIR-ÇIKIR, GENCAHAN

Çıkır-çıkır, Gencahan, 
Ulaklarıng makıra, 
Eçkileringi çakıra. 
Soga eseng, sok, 
Sokymay eseng koy, 
Bet teringi soy, 
Çabır et da kiy, 
Otcagaga siy.

K spisku

 

ONBEŞ, ONBEŞ, ONBEŞ

Onbeş, onbeş, onbeş, 
Sen sanasang da onbeş, 
Men sanasam da onbeş, 
Süyseng sana, süyseng koy, 
Onbeşdi da onbeşdi.

K spisku

 

ERTDE BİREU BAR EDİ

Ertde bireu bar edi. 
Temir tireu bar edi. 
Taş tegene bar edi. 
Agaç çelek bar edi. 
Kumurshanı koy etib, 
Kumga caygan bar edi. 
Kart atasın caş etib, 
Katın algan bar edi. 
Kart anasın caş etib, 
Erge bergen bar edi. 
Ölgen atnı sau etib, 
Çarsha çabhan bar edi. 
Kara suunu kaynatıb, 
Kaymak algan bar edi. 
Ölgen kuşnu sau etib 
El sarnathan bar edi.

K spisku

 

KAK-KAK KARGALA

Kak-kak kargala,
Kamiş tübü carkala,
Açı suuda balıkla,
Tiyre içinde cılkıla.
Cılkı kimni cılkısı?
Kaziy ulu Kammolatnı cılkısı.
Kammolat kayrı ketgendi?
Mal coluna ketgendi.
Mal colundan kaçan kellikdi?
Cılkı çıksa kellikdi.
Cılkı çıksa, caz boladı.
Balaları kaz boladı.
Kaziy ulu Kammolat,
Minngen atıng kaşhalak,
Sırtına minngen sıypalak,
Begene çara tındırgan,
Otuz kalak sındırgan.

K spisku

 

BİRDEN BİLEU

Birden bileu, 
Ekiden egeu, 
Üçden üçgül, 
Türtden töngek,
Beşden beşik, 
Altıdan aşık 
Cetiden kaşık 
Segizden senek, 
Toguzdan tokmak, 
Ondan oymak, 
Buzdan taymak, 
Abil bilim, 
Çıksın tiling!

K spisku

 

KAR CAUADI, BORAYDI

Kar cauadı, boraydı, 
Hannı nesi koraydı? 
Cılkıçısı cılaydı, 
Tuuarçısı cau gıbıtnı, 
Başın-başın sılaydı, 
Otunçusu küledi, 
Caşı toüb cırlaydı, 
Kızı öpkeleb kıynaydı.

K spisku

 

BEŞİK CIR

Bellyau-bellyau, böleyim 
Sennge aşhılıkla köreyim, 
Candan süygen can balam, 
Adam bolub köreyim.

Canımdan süygen balam, 
Sense cürek süygenim, 
Sen rahat bolmayın, 
Tınçlık tabmayd cüregim.

Cüregimi kuuançı, 
Caşauumu cubançı, 
Nakut-nalmaz caşçıgım, 
Gokga hanslay, caşçıgım.

Bellyau-bellyau, cılama, 
Közlerimi gincisi, 
Bellyau-bellyau, tınç cukla, 
Cüregimi incisi.

Ak sütümü bereme, 
Cukla, kiyik ulagım,
Canım kibik köreme, 
Nür cauhardan çıragım.

Toguz aynı karnımda, 
Auur körmey cürütdüm, 
Sen cılasang cüregim 
Buzça bolub eriydi.

Baynı malı köb bolur, 
Carlı malı - arıkdı, 
Carlılıkga cılama - 
Carlı kölü carıkdı.

Tobugumda ösdürüb, 
Ullu kişi eterme, 
Rahat bolur cüregim, 
Muratıma ceterme.

Akıl-balık sen bolsang 
Seni halkga berirme, 
Bir nasıbım bar ese, 
Halkga carab körürme.

K spisku

 

BELLYAU

Bellyau, bellyau, böleyim, 
Balaçıgım, senden alga öleyim, 
Köb caşagın, hayırıngı köreyim, 
Beşigingi bauu, bala ıçhınsın, 
Başıngdan ogurlu karga kıçırsın. 
Kargalanı konuşları koldadı, 
Seni atang kele ese coldadı. 
Colukgannga balaçıgın soradı, 
Sorganından igi hapar aladı, 
Ol alganın hurcununa saladı. 
Bal aşasın, bala, seni tamagıng, 
Küren tartsın, bala, seni kabagıng. 
Kabagıngda altın terek ornalsın, 
Tüb tamırı Taşlı-Sırtdan karasın, 
Baş bulçugu culduzlanı sanasın, 
Kelgen konak atın anga baylasın. 
Çapıragı sau süem-karış bolsun, 
Salkınında ming colouçu solusun. 
Konak üyüng köb konakladan tolsun, 
Konaklaga kısır malla soülsun. 
Soygan mallarıngı başı sarıdı,
Aythan sözüng dünelege darıdı. 
Tum karadı balaçıgımı közleri, 
Bala, ariu közleringe nür causun, 
Seni ananga seni kibik köb tuusun. 
Malıng, mülküng, balaçıgım, keb bolsun, 
Aşar, caşar kününg köb bolsun, 
Halıua salırma, bala, seni cenginge, 
Suklanmagın, balaçıgım, tenginge. 
Tenglering sennge suklanırça üy bolgun, 
Har nasıbdan, balaçıgım, sen tolgun. 
Künleringi oynay, küle batdırgın, 
Tanglarıngı rahat cuklab atdırgın. 
Sau el seni igiliginge karasın, 
Balaçıgım carlılaga carasın. 
Sau kutulgun kuuanç bla beşikden, 
Çabıb tüşsün gitçe bala eşikden. 
Cukla, bala, bellyau, bellyau, böleyim, 
Cukudan toysang, beşigingden alırma. 
Cuklamasang tınçlıgımı buzasa, 
İşlerimi etdirmeyin sozasa. 
Sen cuklasang, kölüm tınçlık tabadı, 
Eki kolum carlılıkga çabadı.

K spisku

 

BELLYAU, BELLYAU, BALAÇIGIM

Bellyau, bellyau, balaçıgım,
Senden alga öleyim,
Seni adam bolub,
Katın alıb köreyim.
Bellyau, bellyau, böleyim
Hayırıngı köreyim,
Bellyau, bellyau böleyim
Senden alga öleyim.
Caşa, bala, caşauungdan toyayım,
Kurmanınga kuba ögüzle soyayım.
Kurmanlıgıng tauda otlagan kiyikdi
Meni caşım tenglerinden miyikdi. 
Beşik bauung bolga edi oka,
İçgen suuung bolga edi kök şorka. 
Şorkaladan, bala, suula alırsa, 
Kıynlıkladan, allah aytsa, kalırsa. 
Bal aşasın, bala, seni tamagıng, 
Küren tartsın seni turgan kabagıng. 
Caynı igisi, bala, sennge küz bolsun, 
Allahnı kölü sora sennge tüz bolsun. 
Bellyau,bellyau, bala, seni böleyim,
Sora sennge keb igilik köreyim. 
Caşay-caşay sora, bala, kart bolgun, 
Tengleringi arasında tolu üy bolgun. 
Tolu üy bolsun meni balam, algışlık, 
Seni süymegen bolga edi açı kargışlık, 
Arbazıngda altın terek ornalsın, 
Tüb tamırı taşlı taudan karasın, 
Baş bulçugu culduzlanı sanasın. 
Laylu, laylu lanınga, 
Kor bolgaem, bala, seni canınga. 
Laylu, laylu laylıkdan, 
Top-tup ete oynay küle kelgin caylıkdan. 
Bellyau-bellyau, bellyau-bellyau böleyim, 
Karnaşlarımı kelib köreyim, 
Karnaşlarım kele esels coldalla, 
Colukgannga sora bizni soralla, 
Ala bizden hayır hapar alalla, 
Haparların hurcunlarına salalla, 
Colukgannga colluk cesir koyalla. 
Meni balam tenglerinden miyikdi, 
Meni balam tauda aylanngan kiyikdi. 
Tenglering suklanır kibik bir bolgun, 
Kelinle kelir, kızla çıgar toy bolsun. 
Laylu, laylu bala seni nanınga 
Kor bolsunla seni egeçlering canınga. 
Sanlarıng etsin, bala, seni salauat, 
Canıng bolsun sıylı allahha amanat. 
Bellyau aytıb beşiginge böleyim. 
Hayda cukla, hayırıngı köreyim.

K spisku

 

BELLYAU, BELLYAU, BÖLEYİM

Bellyau, bellyau, böleyim, 
Sennge igilik köreyim, 
Aurumagın, ölmegin 
Seni üçün men öleyim.

Cılama, balam, cılama, 
Sense közlerimi karası, 
Sen cılasang çançadı, 
Cüregimi carası.

Toguz aynı karnımda 
Auur körmey cürütdüm, 
Sen cılasang tarala, 
Cüregimi eritdim.

Bellyau,bellyau, böleyim, 
Sennge aşhılıkla köreyim, 
Seni alim bolub köreyim, 
Uzak cerden kelib köreyim.

K spisku

 

BELLYAU, BELLYAU, BALA, BÖLÜMDEN

Bellyau, bellyau, bala, bölümden, 
Allah saklasın bu balanı ölümden. 
Bellyau a bellyau, bala bölümçek, 
Alıb kelgin bir orazlı üyden kelinçik.

Kelinle kelsin, üyübüzden kız çıksın, 
Arbazıbızda ullu toy bolsun 
Balanı allında ming koy bolsun. 
Mingden artıgı anı cüz bolsun.

Allahnı kölü başıgızga tüz bolsun, 
Ay, tüznü ötmegi tüzde catsa da, 
Anı it coluksa aşamaz, 
Aşhı kişiler aman caşamaz.

Ay caşamasınla amanla, 
Bek bitge elle sabanla, 
Aşamasınla anı kabanla, 
Bellyau-a bellyau, bala, böleyim, 
Kollarıngı bekden katı baylayım. 
O baylagan bauum, bala, bek bolsun. 
Caşar kününg, bala köb bolsun. 
Lay-lay a lay-lay, bala laytarsın, 
Anasını kıyınların bala kaytarsın. 
Anasını kıyını mınga halal aş bolsun, 
Bu balaçık tenglerini içinde baş bolsun. 
Arbazıngda altın terek ornalsın, 
Kelgen, bargan anga atın baylasın. 
Çapragı karı carım boladı. 
Anı salkınında ming atlı konadı. 
Tüb tamırı yarabatdan karaydı, 
Baş bulçugu kökde culduzlanı sanaydı. 
Bellyau a bellyau, bala, böleyim, 
Kollarıngı bekden katı baylayım, 
O baylagan bauum, bala ıçhınsın, 
Başçıgıngdan bir igi karga kıçırsın. 
Kargalanı kon işleri koldadı, 
Bu balaçık kele ese coldadı. 
Colukganına hapar soradı,
Sorganından bir hayır hapar aladı, 
Bu balaçık allay kişi boladı. 
Lay-lay-a lay-lay, bala, laylıkdan, 
Kuana, küle kelgin, bala caylıkdan. 
O caylanı igileri da küz bolsun, 
Allahnı kölü başıgızga tüz bolsun. 
Bellyau a bellyau, bala,böleyim, 
Balaçıknı bir tolu üy bolub köreyim.

K spiskuAna tilin süygenni,
Har zamanda kölü tok,
Anatilni süymegenni,
''ANAM'' derge erkinligi cok.
 
Forum (Nığış) » GENEL BÖLÜM » Edebiyat Sanat » SABİY CIRLA
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright Karachay © 2019