Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
Site menu
bookmark
Kategoriler
kitap [0]
İstatistikler
 • visitors by country counter
  flag counter


  Toplam girişler: 1
  Ziyaretçiler 1
  Kullanıcılar: 0

 • Kurlar
  ГТРК
  TV KARACHAY
  TV MALKAR
  Вести КБР
  Bars-El Radiyo
  KURAN

  KOY ÜLÜŞLE

  Başlalanı Ruslan caraşdırgandı

   

  "Har elni mal soyuvu başha” deb bizni karaçay-malkar milletni nart sözü bardı. Bılay, bir cıyıluv bolgan cerde bu mal soyuvnu üsünden uşak, öçeşüv tohtamaydı. Biz da seyir etgen bolmasa, bu öçeşüv'nü tohtatayık degen innetibiz cokdu. Ol sebebden, bilgen adamladan da sora, kitablaga da karay koy mal sanlanı atların tizginleb açıklarga küreşeyik.

   

    

  Кoy

  Baş

  Мıllık

  İç

  Аyakla 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Оng baş cartı

  Sol baş cartı

  Cayakla 

   

   

   

   

  Оmuraula

  Cabhak 

  Кabırgala 

  But

  Кuyruk 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Аşalıuçula

  Аşalmauçula 

  Boyun omurau

  Şeşe omurau

  Кеgey omurau

  Кuyruk omurau

   

   

   

  Cau orun kalak

  Кısha ilik

  Bazuk

   

   

   

   

  Nogana

  Birinçi başlı iyegi

  Ekinçi başlı iyegi

  Camsız iyegile

   

   

   

  Теşikli can süyek

  Теşiksiz can süyek

  Оrta ilik

  Аşık ilik

   

   

  • Öpke 
  • önge 
  • Baur
  • Bürekle 
  • Cürek
  • Кarın 
  • Sangılçak 
  • Аşhın 
  • Кara içegile 
  • Büteü içegi 
  • Caulu içegi

  Öt

  Кuuk

  Cürekni kulakları

  Cuakla

  (Genital)

   

   

   

   

  Har süekni, sannı atı bolganı, koynu caşavun tınç etmegenligine, daracalab kurmanlıkda erkişi bla tişiruvnu arasın kaytarıb entda bir kere açıklaydı.

   

   

  Тışırıuga

  Erkişige

  Аşık ilik

  Cau orun kalak

  Теşikli can süyek

  Cayak

  Baş cartı

  Nogana

  Теşiksiz can süyek

  Birinçi başlı iyegile

  Кısha ilik

  Ekinçi başlı iyegi

   Оrta ilik

  Bazuk

   

  Tamada erkişini allına cau' orun kalak bla baş cartı, biri birinden artık ayırılmay salınadı.

   

  Baş cartı kesi ülüşge sanaladı: Ol kartha sıy berüv " - Sen başsa, sıyıñg kimden da başdı ” degenni körgüzedi.

   

  Eki tepsi bar ese, tamadalarına birer baş cartı bla birer cau orun kalak salınadı.

   

  Andan argısına va sıylırak süekle –ülüşle: can süek –tört kesegi barıda, nogana, başlı ie'gi, şeşe omrau', kısha ilik, dagıda başha ülüşle tamadadan oñg canına berilib tebreydile, kalgan süekleni etni cetkenine köre koşakga da teceydile.

   

   

  Tamada tişiruvga –nogana, andan arısına aşık ilik, cayak, başlı ie'gi, şeşe omrau' bazuk, omrau'la - cetkenine köre salınadıla.

   

  "Annâ cidcâ bişe midi?” deb, artıksız da bek sabiy zamanda, ot caganı katın saklagan künle bek köb adamnı esinde tura bolurla. Omurlanı bişirgenden sora da alanı aşaybız deb da köb zamannı aşırgan da bolurbuz. Sora ol omurau'la koynu sırtında kuru da aşar üçün kuralgança, adam kesiça har bölegine birer at atab biyagı tepsini casaydı.

   

  Koynu omrauvu "aşalır üçün” talay bir bölekge bölünedi. Aytırga, baş canından başlab iyegile başlañggınçıga deri omurauvnu bölekleri boyun omrauvladıla . Alanı tatıu'ları alay igi bolmaganları sebebli sıyları da alay ullu tüldü. Artıksız da bek, omrauvnu başga calganñgan, koynu kesgen zamanında bıçak tiygen ceri.

   

  Dagıda omrauvnu, iyegile calganñgan ceri boladı. Alayını va sıyı da igi tatıvu da igi. Omrau'lanı atları va andanda igi –şeşe omraula. Şeşe omrauladan sora kegey omraula başlanadıla . Alanı da cokdu bir hataları. Kegey omraula bla kuyruknu arasında dagıda bir kauvum omrau bölekge kuyruk omraula deydile.

   

    

   

  Omrau'la böleklege üleşinñgen kibik koynu eki kabırgası da iyegilege üleşinedile. Sol kabırganı oñg kabırgadan alay ullu başhalıgı cokdu (çam). Bılanı da baş canından başlab aytayık:

   

  Birinçi üç iyegini atı nogana (1). Adamlanı köbüsünü aytıu'larına köre, nogana tamada tişiruvga salınadı. Alay bolganlıgına bir kavumla erkişige da salırga boladı deydile.

   

  Noganadan sora birinçi başlı iyegile başlanadıla (2). Andan sora ekinçi başlı iyegile (3). Birinçileni da, ekinçileni da sanları ekişer iyegi bla toladıla.

   

  Aladan kalganlarına bıgın ne da camız iyegile deydile (4).

   

   

  АШЫГЪЫЗ ТАТЛЫ БОЛСУН!

   

  Aşıgız tatlı bolsun!


  http://www.elbrusoid.org

  Giriş Formu
  Site içi arama
  ....
  Керек кенгден танытыр

  Керексизге сёлешме, онгсуз бла кюрешме

  Керекни шиндиги мийик

  Керти айтханнга айгьакъ джокъ

  Керти акъыллыгъа кёз тиймез

  Керти джылтырар, ётюрюк къалтырар

  Кертини кирит тыймаз

  Керти сёзню кезден айт

  Керти сёз кери барыр

  Керти сёзге къарыу джокъ

  Керти суу салмаз, от джандырмаз

  Кетерик кетмей, келлик келмез

  Кеси аман балта алыб чабар

  Кеси аман ёмюрюн аман бла ашырыр

  ETİKETLER
  egiz caşçıkla başhüyük LAYPANLANI Bilal bashuyuk akbaylanı mihail adet başhuyuk appalanı hasan kara kübür culduzla söleşe bilsele drau katliamı bittirlanı tamara itil suuu ağa turur aşhı adam elge borçlu Bittirlanı aminat kiyimle çarh oyun üyle küreşni colunda bilal laypan karaçay üy kar atala babala es comakla halk cırla 8.mart çam haparla чам хапарла hapçalnı_mammet mussa batcaev gapalau sürgün atacurt bayrak köçgünçülük akka batcalanı gekki kamatur balkar kafkasya karachay Stalin ayak hasan bilal laypan kalamla kanatlıla karaçay hikaye anı hatıra sapar özden cır cırçı smayıl ismail semenov ahmat hazar karacahay karaçay kabartay adeb goçiya aytek buşuukun jenosid kasay borlak çoma cırçı Atilla gazalanı alim gıpı karaçat 8mart1944 genosit algış ufuk tavkul cugutur alanla kimledile curtubaev mahti bıllım chegem habaz holam curtubay curtubayev Аланы karacahaymalkar bayramuklanı halimat halimat malkar karçay bayram cumhuriyet Alan
  Meteo
  KONYA Click for Konya, Türkiye Forecast
  Medya


  Site kodu
  Karachay

  Siteler

  Karachay

  Karachay

  karachays.com

  http://www.elbrusoid.org Карачаево-балкарский фонд Эльбрусоид(R)

  karachays.com

  AS - ALAN

  Bashuyuk

  Karachay

  Copyright Karachay © 2020