Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
Site menu
bookmark
Kategoriler
Genel [26]KARAÇAY MALKAR [29]Kültür [27]
İstatistikler
 • visitors by country counter
  flag counter


  Toplam girişler: 15
  Ziyaretçiler 15
  Kullanıcılar: 0

 • Kurlar
  ГТРК
  TV KARACHAY
  TV MALKAR
  Вести КБР
  Bars-El Radiyo
  KURAN
  Anasayfa » Makaleler » Genel

  BAYRAK KİMGE KEREKDİ ?
  BAYRAK KİMGE KEREKDİ ?



  Köb zamannı bılayda bayraknı üsünden söz aytıldı. Kimi alay bolsun, kimi bılay bolsun. Boyavu alay, sızgısı bılay. Harkim kölündeğin kölü süygença aytadı. Bayrak algı burun curtnu kuru da cer bolmay curt bolganını belgisidi. Bir halknı millet angısı bar ese cerine iye bolub, alayın curt bilib, anı üçün kazavat etib, kanın tögedi, cavdan koruvlaydı. 

  Bayrak ızı bıla da milletni belgisidi. Anı miyikge tarthan cerge tüşürmegen milletdi. Bayraknı boyavu, sızgısı, ne da kalgan ceri demengili bolsa da, bolmasa da  bolur. Duniyanı em aruv em demengili bayrağın caraştırıb salsang ne bollukdu, kişi tanımasa bilmese?

  Bayraklanı bildirgen nedi?

  "Bayraknı bayrak etgen üsündegi  kandı
  Anı üçün ölgen bar ese toprak vatandı (curtdu)."

  Bayrak milletni angısıdı, birikmekligidi, birbirin süymekligidi, bilimidi, ilmusudu, ekonomikasıdı, kültürüdü, baylıgıdı. Bılanı biri da bolmay duniyada atın aytdıralmagan köb millet bardı, bayrağını kişi da bilmeydi, tanımaydı, ne aruv ne demengili etilgen ese da.

  Duniya milletleni bayrakların allıgızga alıgız da bir karagız. Haman közübüzge türtülüb turgan bayraklanı boyavunu da, belgisini da, sızgısını da caratmaganıgıznı körlüksüz.  Ala aruvlukları bıla demengili carışdırılgandıla deb tartılmagandıla miyikge. Kesi atların duniyaga aytdırgan milletleni bayraklarıdıla ala. Har milletni baylıgı kesi kültürüne köredi. Kültür baylıgını daracası kallay bir miyik ese bayragı da allay bir miyikdedi. Kalgan baylıgı da anga köredi.

  Kültürnü bay etgen, anga caşav bergen "til baylık"dı. Ana tilin süymegen, bilmegen, bilirge izlemegen, söleşirge ıylıkgan bir milletni bayrak nesine kerekdi?

  Karaçay kültürnü miyikligin daracasın aytırga meni karıvum da cetmez, fahmum da cetmez. Kesime köre angılarga küreşeme. Men ayaklarımı üsüne tirelir zamanga tavusulub boşagan edi. Bizni el em köb Karaçaylını caşağan ceri bolub, adam sanı köb bolub, Türk kralnı  başçıları haman kelib coklay turgandıla. 1960-çı cıllada Cumhurbaşkanları, 1970-çi cıllada Başbakanla elge kelib halk bla uşak etgenley turgandıla. Ol zamanlada men munu angılayalmay köb sağışla etgenem. Türk kralnı başçılarını Karaçaylıla bıla uşak etgenden sora işleri cokmu edi? 

  Sora nek kelgenlerin bir süzeyik.

  Bizni elge cetginçi, alanı közüne körüneyik deb, collaga tizilib, atları bla, arbaları bla, alların tıyarga küreşib, bıla bir kesekni  tohtagan kibikni etsele da, biz da bir kereklibizni aytalsak deb turgan adamlanı başçılarını da, valiylerini da, kaymakamlarını da körmezden kelib, bizni elge atlab kelgenlerine ne aythın?

  Kelgenleri cukga caramay da kalmağandı. Cerleribizge cer koşhandıla, sabanlarıbızga saban koşhandıla. Elektrik, suv, col, asfaltda algın bizge berilgendi. Karaçaylıla öz bolub, kalganla nek öge bolgandıla? Türk kral har nesi az bolgan zamanda, ençi ülüşün bizge nek kabdırıb turgandı?  Ol zamanda adam sanı 2-3 ming bolub turgan bu köçkünçü halk Türk kralnı közüne nek aruv körünüb turgan edi?

  "Aladan nebiz başha edi?" degen soruvunu içindedi munu cuvabı. Karaçay kültürnü başhalığın sezgen adamla, kralnı başçılarına Karaçaylılanı haparın aythan edile. Türk kralnı başçıları da közübüz bla köreyik deb kelgen edile. Ansı Karaçaylı kökden tüşmegen edi Türkge. Kelib körüb, söleşib, kallay adamla bolganıbıznı da körüb, har ne zatla bla da boluşhan edile.

  Endi karayma da, körgenimi aytırga tilim koymaydı. Ol sıylı halknı, sıylı kültürü tas bolganlı, bizge kişi da burulub karamaydı. Nege kararga kerekdi! Biz alaça bolabız, alağa uşaybız deb küreşgenibiz amaltın, ala da bizden kengden kenge, uzakdan uzakğa ketib baradıla. Ol cıllada kereklibizni üyübüzde  konak bolub turgan Cumhurbaşkanına ayta edik. Endi va kralnı tamadalarına koy, odacısına da sözübüz caprakdan arı ötmeydi.

  Bu halk nek bıllay bir harib bolgandı. Algın tögereginde caşagan halklanı onovun koy, Türk kralnı başçıları bla birgeley bütev kralga onov etebilgen halk, kesini onovun eter akılın kayda tas etgendi?

  Meni sartın akılın tas etmegendi; ana tilin tas etgendi, ızı bla kültürün tas etgendi, ızı bıla da millet angısın tas etgendi. Allah da kereklisin bergendi.  

  Kesini tüzeltmegenni, Allah da tüzeltirik tüldü.


  Kuvatlanı Metin Güçlü
  Kategori: Genel | Ekleyen: Assı (12-06-11)
  Görüntüleme: 920 | Rating: 0.0/0
  Toplam yorumlar: 0
  avatar
  Giriş Formu
  Site içi arama
  ....
  Керек кенгден танытыр

  Керексизге сёлешме, онгсуз бла кюрешме

  Керекни шиндиги мийик

  Керти айтханнга айгьакъ джокъ

  Керти акъыллыгъа кёз тиймез

  Керти джылтырар, ётюрюк къалтырар

  Кертини кирит тыймаз

  Керти сёзню кезден айт

  Керти сёз кери барыр

  Керти сёзге къарыу джокъ

  Керти суу салмаз, от джандырмаз

  Кетерик кетмей, келлик келмез

  Кеси аман балта алыб чабар

  Кеси аман ёмюрюн аман бла ашырыр

  ETİKETLER
  egiz caşçıkla başhüyük LAYPANLANI Bilal bashuyuk akbaylanı mihail adet başhuyuk appalanı hasan kara kübür culduzla söleşe bilsele drau katliamı bittirlanı tamara itil suuu ağa turur aşhı adam elge borçlu Bittirlanı aminat kiyimle çarh oyun üyle küreşni colunda bilal laypan karaçay üy kar atala babala es comakla halk cırla 8.mart çam haparla чам хапарла hapçalnı_mammet mussa batcaev gapalau sürgün atacurt bayrak köçgünçülük akka batcalanı gekki kamatur balkar kafkasya karachay Stalin ayak hasan bilal laypan kalamla kanatlıla karaçay hikaye anı hatıra sapar özden cır cırçı smayıl ismail semenov ahmat hazar karacahay karaçay kabartay adeb goçiya aytek buşuukun jenosid kasay borlak çoma cırçı Atilla gazalanı alim gıpı karaçat 8mart1944 genosit algış ufuk tavkul cugutur alanla kimledile curtubaev mahti bıllım chegem habaz holam curtubay curtubayev Аланы karacahaymalkar bayramuklanı halimat halimat malkar karçay bayram cumhuriyet Alan
  Meteo
  KONYA Click for Konya, Türkiye Forecast
  Medya


  Site kodu
  Karachay

  Siteler

  Karachay

  Karachay

  karachays.com

  http://www.elbrusoid.org Карачаево-балкарский фонд Эльбрусоид(R)

  karachays.com

  AS - ALAN

  Bashuyuk

  Karachay

  Copyright Karachay © 2019