Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
Site menu
bookmark
Kategoriler
Genel [26]KARAÇAY MALKAR [29]Kültür [27]
İstatistikler
 • visitors by country counter
  flag counter


  Toplam girişler: 1
  Ziyaretçiler 1
  Kullanıcılar: 0

 • Kurlar
  ГТРК
  TV KARACHAY
  TV MALKAR
  Вести КБР
  Bars-El Radiyo
  KURAN
  Anasayfa » Makaleler » Kültür

  Karaçay-Malkar Türklerinde Algış Geleneği

  Yazar Hasan ÜLKER

  Bütün toplumlarda olduğu gibi Karaçay kültüründe de "algış" -dua- özel bir yer tutar. Gerek toplum ve gerekse fert seviyesinde yapılan her iş, her davranış için bir algış -dua- yapılır.

  Algışın özel bir şekli yoktur. Kişi yaptığı algışla iyi dilek ve temennilerini dile getirir. En yaygın algış şekli düğünlerde görülmektedir. Gelin getirildiğinde, yeni evine girmezden önce yeni evlenen çift için iyi dileklerin ve kutlamanın yer aldığı algış, aynı zamanda toplumsal değer yargılarının da ortaya konduğu bir duyuru, bir belge gibidir.

  Algışı -duayı- yapacak kişi ki genellikle yaşlı biri olur, eline bir tas (=ayak) şerbet alarak yüksek bir yere çıkar ve algışa başlar. Yapılan algışın standart bir şekli olmadığından bilinegelen ifadelerin yanı sıra değişen zaman ve şartlara uygun ifadelerle, esprili cümleler de yer alabilir.

  Mesela "ögüznü tarthanın (öküzün kuvvetlisi, iyi çekeni)" ifadesi bazı algışlarda yerini "motornu tarthanın (traktörün iyi çekenini)" ifadesine bırakabilmektedir. Yeni çift için dilenen iyi dileklerin yanı sıra toplumun iyiliğini dileyen ifadeler de yine değerler sisteminin ortaya konulması yönünden önem taşır.

  Aşağıdaki metinlerden de anlaşılacağı üzere günlük hayatın her safhasında algış varlığını korumuştur. Evlilikle yılın her döneminde varlığını korurken, hayatın diğer devrelerinde de kendini göstermektedir. Bebeğin doğumu, tohum ekmek için tarlaya çıkma, hasat sırasında ava çıkma esnasında, koç katımında... Hâsılı hayatın her anında algış -dua- ile Tanrı'dan iyi dileklerde bulunma davranışı bugün dahi devam etmektedir...

  Toy Algış

  (Düğünlerde gelin, damat evine geldiğinde, eve girmezden hemen önce söylenen bu dilekler manzumesi -algış- tarafımızdan, Konya/Sarayönü/Başhüyük Kasabasında derlenmiştir.)

  Algış ayak, bal ayak

  Kolubuzga alayık,

  Tilibiz bile calayık

  Allahdan kelgen kıyıllıkladan

  Barıbız da keñde kalayık

  Köb bitsinle sabanla

  Aşamasın amanla

  Bu üyge kıyıllık kemlesin

  Bu üyden igilik ketmesin

  Voy bu kelin bu üyge

  Küle kelsin, ışara kelsin

  Eter işin bile kelsin

  Köb caşasın eri bila

  Et bolgança teri bile

  Voy bu kelin bu üyge igi bosa

  Burtlay urçuk toltursın

  İgi va bolmasa cılay burula oltursun

  Voy bu üyge bu kelin nek keldi degenni

  Tavga barıga eşegi bolmasın

  Bolsa va sırtı cavur bolsun

  Balaları bir da kalmay gâvur bolsun

  Koy berse cünlüsün

  İynek berse sütlüsün

  At berse çabhanın

  İşgok berse athanın

  Ögüz berse tarthanın bersin

  Bu üynü nasıbdan toltursun

  Voy men algış ete bilmeyme

  Ullu Allah algış etsin

  Sıylı Paygambar amin desin

  Üyde Kuvanç Bolsa Etilgen Algış

  (Evde sevinçli bir durum olduğunda, gelin geldiğinde, kız çıktığında veya eve yeni bir eşya alındığında, gelenler tarafından yapılan algış örneği. "Malkarlılanı bla Karaçaylılanı Halk Poeziya Çıgarmaçılıkları, Nalçik 1988" adlı eserden alınmıştır.)

  Cokdan bar etgen Teyri,

  Bardan da cok etgen Teyri,

  Har zatha küçü cetgen Teyri,

  Carathan canına ırıshı bergen Teyri!

  Ol buürğan kuvançnı eterle,

  Bu üynü kölüne ceterle.

  Kart da, caş da kelgenbiz,

  Kelirge da kereklibiz.

  Kuvançıbız künde da bılay bolsun

  Bu kuvançha kelgen nasıpdan tolsun.

  Nasıp halkdan ketmesin,

  Kıyınlık anga cetmesin,

  Kelgenleni caşavları mamur bolsun,

  Acalları sabır bolsun.

  Carısınla cürekle

  Kabul bolsunla ahşı tilekle.

  Tüz niet caşasın,

  Zarnı küe aşasın.

  Ahşıladan ülgü alayık,

  Amanladan keng kalayık.

  Sabiyni Beşikge Birinçi Bölegende Em Anı Kurmanlığında Aytılğan Algış

  (Bebeğin kundaktan beşiğe yatırılması esnasında yapılan törende dile getirilen algış örneği. "Malkarlılanı bla Karaçaylılanı Halk Poeziya Çıgarmaçılıkları, Nalçik 1988" adlı eserden alınmıştır)

  Oğurlu beşikge böleyim,

  Beşikden sav çığıp köreyim.

  Beşik bavung bek bolsun,

  Caşav kününg köp bolsun.

  Seni süygen köp bolsun.

  Kelinle kelsinle üyübüzge,

  Kızla çıksınla üyübüzden

  Mingen atıng corğa bolsun,

  Çaphandan barında alğa bolsun.

  Sermegende alçı bolğun

  İşlegende başçı bolğun

  Athan oğung acaşmasın,

  Kütgen malıng avuşmasın.

  Canıng bolsun Allahha amanat,

  Kesing bolğung seyir, alamat.

  Alamat bolğung, tang bolğun,

  Allah süygen can bolğun

  Sav kutulğun beşikden,

  Kuvana kaythın eşikden.

  Caz Başında Saban Toyda Aytılğan Alğış

  (Kış sonrası baharda ilk kez tarlaya çıkış esnasında yapılan törende söylenen alğış örneği. "Malkarlılanı bla Karaçaylılanı Halk Poeziya Çıgarmaçılıkları, Nalçik 1988" adlı eserden alınmıştır)

  Cazıbız cavunlu bolsun,

  Küzübüz künlü bolsun,

  Kışıbız karlı bolsun,

  Acalıbız sabır bolsun.

  Istavatla mallı bolsunla,

  Batmanla ballı bolsunla,

  Egiz-egiz tölü tuvsun,

  Segiz-segiz nasıp cavsun,

  Kozlamagan tişi kalmasın,

  Callı kağanak almasın.

  Cavunlu bolsun cazıbız,

  Mal bolsun azığıbız.

  Elpek bolsunla malla,

  Bek bitsinle sabanla.

  Başlarına kol cetmezça,

  Tübü bla cilyan ötmezça.

  Teyri bersin:

  Ögüznü - tarthanın,

  Atnı - çaphanın,

  Şkoknu - athanın,

  İynekni - sütlüsün,

  Arbanı - cüklüsün.

  Cavun kibik alğışla cavsunla

  Irıshı, nasıp talay bolsunla!

  Teyribiz bersin ahşılık,

  Körmeyik barıbız açlık!

  Koçhar Koşhanda Alğış

  (Koç katımı töreninde söylenen algış örneği. "Malkarlılanı bla Karaçaylılanı Halk Poeziya Çıgarmaçılıkları, Nalçik 1988" adlı eserden alınmıştır)

  Egiz - egiz tölü tuvsun,

  Segiz - segiz nasıp cavsun,

  Kozlamagan tişi kalmasın!

  Callı kağanak almasın!

  Malla tölü bersinle,

  Toturubuz saklasın,

  Teyri bizni coklasın.

  Halkıbız mallı bolsun,

  Har zatıbız barlı bolsun.

  Caş Birinçi Uvga Barsa Etilgen Alğış

  (Erkek çocuğun iilk kez ava çıkktığı zaman yapılan uğurlama töreninde söylenen algış örneği. "Malkarlılanı bla Karaçaylılanı Halk Poeziya Çıgarmaçılıkları, Nalçik 1988" adlı eserden alınmıştır)

  Ummay biyçe, Totur

  Bashan ayağıngı taydırmasınla,

  Athan oğungu cazdırmasınla,

  Uvçu colungda saklasınla!

  Bir atıp, eki öltürgün,

  Bir colga eki kiyik keltirgin.

  Kölsüz tengleringi köl etgin,

  Buvlanı terilerinden koş etgin.

  Tıpırıngı Temirkazak culduzça begisin,

  Teyring bersin Apsatını malından igisin, köbüsün!

  Cora Boza

  (Evde bir çoocuk doğsa veya insan büyük beladan kurtulsa veya güzel bir işe başlansa yapılan algış örneği. "Malkarlılanı bla Karaçaylılanı Halk Poeziya Çıgarmaçılıkları, Nalçik 1988" adlı eserden alınmıştır)

  Cora boza tola kelsin,

  Kartha, caşha cete kelsin.

  İçgenlege savluk bersin

  Töre, adet bolup körsün.

  Cora boza içilsin da,

  Koldan kolğa cürüsün da,

  Külkü, oyun tögülsün da,

  Kayğı, kavğa bölünsün da,

  Bizge hurmet berilsin da,

  Bozabız a tarkaymasın,

  Tamatabız kartaymasın

  Anı beti sarğalmasın,

  Eki közü aralmasın,

  Aman işge baralmasın.

  Coralağan bozabıznı,

  Koruvlagan törebizni,

  Aiuvlanngan çarhıbıznı

  Karıu, küçü köp bolsun da,

  Cete kelsin ömürlede.[size=12]  Kaynak: http://Türk Folklörü sitesi
  Kategori: Kültür | Ekleyen: bagalikaracayli (13-01-10) | Yazar: Hasan Ulker
  Görüntüleme: 883 | Etiketler: Karaçay-Malkar Türklerinde Algış Ge | Rating: 0.0/0
  Toplam yorumlar: 0
  avatar
  Giriş Formu
  Site içi arama
  ....
  Керек кенгден танытыр

  Керексизге сёлешме, онгсуз бла кюрешме

  Керекни шиндиги мийик

  Керти айтханнга айгьакъ джокъ

  Керти акъыллыгъа кёз тиймез

  Керти джылтырар, ётюрюк къалтырар

  Кертини кирит тыймаз

  Керти сёзню кезден айт

  Керти сёз кери барыр

  Керти сёзге къарыу джокъ

  Керти суу салмаз, от джандырмаз

  Кетерик кетмей, келлик келмез

  Кеси аман балта алыб чабар

  Кеси аман ёмюрюн аман бла ашырыр

  ETİKETLER
  egiz caşçıkla başhüyük LAYPANLANI Bilal bashuyuk akbaylanı mihail adet başhuyuk appalanı hasan kara kübür culduzla söleşe bilsele drau katliamı bittirlanı tamara itil suuu ağa turur aşhı adam elge borçlu Bittirlanı aminat kiyimle çarh oyun üyle küreşni colunda bilal laypan karaçay üy kar atala babala es comakla halk cırla 8.mart çam haparla чам хапарла hapçalnı_mammet mussa batcaev gapalau sürgün atacurt bayrak köçgünçülük akka batcalanı gekki kamatur balkar kafkasya karachay Stalin ayak hasan bilal laypan kalamla kanatlıla karaçay hikaye anı hatıra sapar özden cır cırçı smayıl ismail semenov ahmat hazar karacahay karaçay kabartay adeb goçiya aytek buşuukun jenosid kasay borlak çoma cırçı Atilla gazalanı alim gıpı karaçat 8mart1944 genosit algış ufuk tavkul cugutur alanla kimledile curtubaev mahti bıllım chegem habaz holam curtubay curtubayev Аланы karacahaymalkar bayramuklanı halimat halimat malkar karçay bayram cumhuriyet Alan
  Meteo
  KONYA Click for Konya, Türkiye Forecast
  Medya


  Site kodu
  Karachay

  Siteler

  Karachay

  Karachay

  karachays.com

  http://www.elbrusoid.org Карачаево-балкарский фонд Эльбрусоид(R)

  karachays.com

  AS - ALAN

  Bashuyuk

  Karachay

  Copyright Karachay © 2018