Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
Site menu
bookmark
Kategoriler
Genel [26]KARAÇAY MALKAR [29]Kültür [27]
İstatistikler
 • visitors by country counter
  flag counter


  Toplam girişler: 11
  Ziyaretçiler 11
  Kullanıcılar: 0

 • Kurlar
  ГТРК
  TV KARACHAY
  TV MALKAR
  Вести КБР
  Bars-El Radiyo
  KURAN
  Anasayfa » Makaleler » Kültür

  KARTLARIBIZ
  Kartlarıbız.
  Caşau kezüudü. Bügün tuugan sabiyge atası-anası,cuuukları kuanadıla ,anı .bla
  murat oyümla etedile.Onla bla cılla ketgenden sora ua bügün tuugan sabiyni tuudukları, honşusu-tiyresi anı ahır coluna aşıradıla.Klay caşadı,ne zat bla
  elçilerini esende kaldı , ne ız koydu bu duniyada?
  Suratda kartla gürbecini canında nıgışda olturadıla.Ol gürbecge 200 cıldan artık boladı dey edile .Ol Ullu Hurzuk-suunu cagasında edi..Cartısı taş hunada ,ol bir cartısı ua çırak baganalada edi. Bu suratda olturganlanı biri Goguy ulu Hamit, keb cılanı el Sovetni tamadası , Kasay ulu Osman atlı sovhoznu tamadalarına aytıb, elni ogarı canında fermanı katında cañı gürbeci işletib,bu gürbecinı çaçtırgan edi ,oyülub adamga halek etmesin deb.  Borlak ulu Aubekirge kart deb aytalmayma,ol 70 cılda caşagan bolmaz edi deb turama. Ata Curt kazauatnı veteranı, üy biyçesi Dauta ,Kasaylanı Hızırnı kızı,
  kızı Lüba , caşı Umar. Aubekir elde hazna bola bolmaz edi,koyçu edi da cay Ullu-Kamda, kış Bagatır talada mallanı küte edi. Solurga elge tüşse, bizge da kelib atam -anam uşak etib ketüuçü edi.Caşagan caşaunda , eşta, anı auzundan hını sez çıkkan bolmaz,akırın-akırın ışara seleşgenden ese tıñılaganı keb.Meni esimde ol allaylay kalgandı.Endi anı üsünden eşitgen hapar. Koşda Kasay ulu Cugu -tamada koyçu, Karaket ulu Borisbiy,sovhoznu Hurzuk otdelenieni upravlüşçiüsi Borlak ulu Mahamet (anña teñleri Uzun Mahamet deuçen edile, Karaçayda andan miyik Atabiy ulu Soltandan sora hazna adam bolmaz edi) seleşe keledile da Aubekirge :" Sen da kazauatdan bir hapar ayt,"-deydile. Unamaydı,alaya
  koymazlıkların bilgeninde:"Da,sora tıñılagız. Nemsala sürüb bizda kaçalganızga kere kaçıb, Staliñradnı katında bir kopusta baçhaga cetgenley,komandiribiz buuruk beridi:" Catıgızda ot açıgız," - deb. Ol kopustala allay ullu edile,nemsa okla aladan etalmay bizge zaran bolmadı",-deydi.Alayda Mahamet -sezge usta ,çamnı-nakırdanı süygen adam bolmasa Aubekirni haparına seyirsiñenden sora unutulluk bolur edi anı aythanı. Mahamet aytadı:"Menda bir seir hapar aytayım.Kazauat ete turganlayıka peredovoydan alıb eşelonña mindirib, bizni polknu kayrı eseda aşıradıla.Tohtausuz bir talay künnü barganıkdan sora tohtaybız.Komandir aytadı ne eterigibizni.Bagarnı tüyüb andan kazan eterge kereklisin.Ol kazannı asırı ullulugundan bir kıyırından ol bir kıyırınna adam aythan eşitilmey rasiya bla seleşe edik",-degenley, Aubekir :"Alan,allay kazanda ne bişirlikse? "-deb ışaradı." Seni kopustañı" Koştagıla külelle.

  Hapa uluga İsmail demey edile hurzukçula, elde cürügen atı Smay edi.Anı küç karıuu tauruhda aytılırça edi.Caşları Hamit, Halit, kızları Zabida, Lüba, Ayşat, Roza da kesiça saubitgenle edile. Caşları auşhandıla, Zabida caş zamanında fermada bir sürüuçü 4 çelek kirgen flyaganı maşinanı kuzovuna salalmaganın kergeninde tezelmey,anı bir canına teberib , eki koluna birer flyaganı alıb alay salgan edi deb elde aytuuçan edile. Karaçay-şaharda 3 şkolda ustaz Ahtau ulu Magometden eşitgen hapar. " Kazahstanda " Trudovik" elge sirk keledi,anda dressirovşçik ayünü cıgıb cıyılgan adamlaga karab : "Sizni aragızda cigit bar ese beri çıksın da ayü bla karıuun sınasın.Cıksa men miñ som berirme,cıgılsa ua ol berir ayüge",-deydi. Alayda bolgan karaçay caşla Smayga çıkda cıgış desele unamaydı. Alaya caşla :"Karaçay geceb ayüden korkdu deb ıylıkdırma bizni karagan milletden",-deb kadalganıkda amalsız bolub ,ssena çıgıb ayü bla cagalaşıb anı cıgadı.Allay "adebsizlikni"
  saklamagan ayü klubnu sansıtıb kıçırganlayına, Smay ssenadan dump boladı.Dressirovşçik ayünü kallayla eseda tınç etedi,sahan tabakka açha salıb ayüge uzatadı,olda art ayyaklarına turub tegerigine karay Smaynı izlegença başın silkib tebreydi.Dressirovşçik Smayga karab:" Sen kerti da cigit eseñ,kel da eçüñü ayüden al",-deydi.Ol sezleni eşitmese Smay açhanı ber deb da aytırık bolmaz edi,alaya ol sezleni kesine hilikkege sanab ,beti türlenib ssena taba tebregenley, dressirovşçik açhanı sahan tabakdan alıb Smaynı allına barıb :"Men oynab aythan edim,keç".Smay açhanı kesine kısha cuuuguna Hapa ulu Harunña uzatıb,munu onuuun et dedi.Konsertge tolusu bla da karamay karaçay caşla Smaynı üyü taba tebreybiz.Arbazına kirgenleyikke Smaynı üybiyçesi Mamurhan korkub ,ne boldu eken deb karaydı.Caşlanı biri hapar aytsa,beti carıydı:"Ne igi boldu eç alganı,sabiylege şkolga barırga açha keliştıralmay tura edim",-dese Smay:"Bügüñe deri keliştralmagan esen calanlay barlık bolurla." Tamada caşı Hamitge" Nek süyelese,koy soy,konaklanı kermeymise, terk bol."Alayda taña deri toy -aşau boldu."  Çoma ulu Haci-Mekerni " Portret gorsa" degen suratın Karaçayda kermegen hazna adam cokdu ,alaya ol kartnı kim bolganın kebüsü bile da bolmazla.
  Ol hurzukçu Özden ulu Hamzatdı,atasını atan bilmeyme, anası ua bizde belgili tışıruu Buşay edi..Sovet vlastnı zamanında Buşaynı caşını suratın salgansa deb Çoma ulunu suratçılanı Soüzundan kıstagandıla deb kayda ese okugan edim.
  Hamzatdan sora Hurzukda karaçay çepken kiygen adam men bilib cok edi. Sıylılanı içinde atı : bagalatıb aytılganladan edi Hamzat .
  Hapa ulu Smay bla Hamzatnı üsünden Hurzukda cürügen haparnı cazayım.Ekisi caş zamanlarında bek karıulu adamla bolgandıla.
  Tutuşda kişige al bermegendile, bir biri bla ua karıuların sınamagandıla. Aziyadan kayıthandan sora nıgışda olturganlanı talayı
  bir sezlü bolub Hamzat alayda bolmagan zamanda sez kozgaydıla. Hapa ulu Harun Smay eşitirça Sulkiyan ulu Biyaslanña aytadı :"Hamzatnı tünene aythan sezüne birtda bir bek seyirsindim. Ayünü cıkkan adamga tılıça hiredi derge bolamıdı? Biyaslan: " Anı arı deri aythanın eşitseñ ne aytırık ediñ". Smay kim ne aythanın bilirge küreşedi,alaya ne Harun ne Biyaslan sezni başhaga burgança etib,cuuab bermeydile. Sezni kıshası,kalganlada koşulub Smaynı kızdıradıla. Smay allında Hamzat alay aytırık tüldü derge da küreşedi ,alaya talay adam bir canlı bolsa iynanmay ne eterik edi. Smay: " Hamzat siz aythança
  seleşgen ese keligiz anña barayıkda anda arabıznı ayırırbız". Barganlay Hamzat allarına çıgıb üyge çakıradı, alaya Smay açıulanıb kelgeni bla seleşe tebregenley,Hamzat ışarıb :" Smay,çaçıñ agarganlıkka kesiñi Harun bla Biyaslanña aldathanlaymı
  turluksa? "-.deb üyge kelgenleni çakıradı. Sıylanıb çaçıladıla.


  Avtor : Mussa

  Kaynak: http://www.elbrusoid.org/forum/forum183/topic22595/
  Kategori: Kültür | Ekleyen: Assı (09-01-13)
  Görüntüleme: 1020 | Etiketler: kartla, çoma, borlak, kasay, karacahaymalkar | Rating: 0.0/0
  Toplam yorumlar: 0
  avatar
  Giriş Formu
  Site içi arama
  ....
  Керек кенгден танытыр

  Керексизге сёлешме, онгсуз бла кюрешме

  Керекни шиндиги мийик

  Керти айтханнга айгьакъ джокъ

  Керти акъыллыгъа кёз тиймез

  Керти джылтырар, ётюрюк къалтырар

  Кертини кирит тыймаз

  Керти сёзню кезден айт

  Керти сёз кери барыр

  Керти сёзге къарыу джокъ

  Керти суу салмаз, от джандырмаз

  Кетерик кетмей, келлик келмез

  Кеси аман балта алыб чабар

  Кеси аман ёмюрюн аман бла ашырыр

  ETİKETLER
  egiz caşçıkla başhüyük LAYPANLANI Bilal bashuyuk akbaylanı mihail adet başhuyuk appalanı hasan kara kübür culduzla söleşe bilsele drau katliamı bittirlanı tamara itil suuu ağa turur aşhı adam elge borçlu Bittirlanı aminat kiyimle çarh oyun üyle küreşni colunda bilal laypan karaçay üy kar atala babala es comakla halk cırla 8.mart çam haparla чам хапарла hapçalnı_mammet mussa batcaev gapalau sürgün atacurt bayrak köçgünçülük akka batcalanı gekki kamatur balkar kafkasya karachay Stalin ayak hasan bilal laypan kalamla kanatlıla karaçay hikaye anı hatıra sapar özden cır cırçı smayıl ismail semenov ahmat hazar karacahay karaçay kabartay adeb goçiya aytek buşuukun jenosid kasay borlak çoma cırçı Atilla gazalanı alim gıpı karaçat 8mart1944 genosit algış ufuk tavkul cugutur alanla kimledile curtubaev mahti bıllım chegem habaz holam curtubay curtubayev Аланы karacahaymalkar bayramuklanı halimat halimat malkar karçay bayram cumhuriyet Alan
  Meteo
  KONYA Click for Konya, Türkiye Forecast
  Medya


  Site kodu
  Karachay

  Siteler

  Karachay

  Karachay

  karachays.com

  http://www.elbrusoid.org Карачаево-балкарский фонд Эльбрусоид(R)

  karachays.com

  AS - ALAN

  Bashuyuk

  Karachay

  Copyright Karachay © 2019