Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
Site menu
bookmark
Kategoriler
Genel [26]KARAÇAY MALKAR [29]Kültür [27]
İstatistikler
 • visitors by country counter
  flag counter


  Toplam girişler: 8
  Ziyaretçiler 8
  Kullanıcılar: 0

 • Kurlar
  ГТРК
  TV KARACHAY
  TV MALKAR
  Вести КБР
  Bars-El Radiyo
  KURAN
  Anasayfa » Makaleler » Kültür

  Malkar Tiyatro
  Teatrıbız Türkde mahtav taphandı

  Tış kıralda - birinçi kere

  Kuliylanı Kaysın atlı malkar kıral drama teatr Türknü Konya şaharında bardırılgan altınçı Halkla aralı «Ming soluv - bir avaz» degen sahna festivalda Tokumalanı Cagafarnı «Çonay katın aladı» degen komediyasın ol cerli Mevlana universitetni cıyılıvla bardırılıvçu zalında oynagandı. Belgilep aytırçadı, Kabartı-Malkar Respublikanı teatr iskusstvosunu tarıhında sav kollektiv tış kıralga barıp, birinçi kere fahmusun körgüztgenin. Anı bla baylamlı bu işni boluvuna Nalçik şaharnı Türk Respublikada ofisialnıy keleçisi Appolanı Aslan ullu koşumçuluk etgendi. Truppabıznı başçısı Cangorazlanı Macit a, halk tanıgan fahmulu artistden sora da, kuralıvlu onovçu da bolganın açıklagandı. Spektaklge karaganla, festivalnı kuraganla da kollektivibizni işine igi baga biçgendile.
  Oyunnga hazırlanıv
  Cagafarnı «Çonayına» kararga Konyadan uzak bolmay ornalgan karaçaylıla bla malkarlıla caşagan Başhüyük elden em Afyon şaharda diasporadan igi kesek bir curtlularıbız em festivalga çakırılgan kavumlanı keleçileri keledile. Biletle barısı da satılıp, zal tolgan edi. Bu işge kurav komitetge kirgen tavlu kız -Hacilanı Sevda - Başhüyükde caşagan caşla -Karabaşlanı tukumdan Samiy, Metin, Tahir em Mahti, Zugulkarabaşlanı Atilla ullu sebeplik etgendile. Ala biletleni satıp alıp, telefonla bla şaharda, elde caşaganlaga da söleşip, adamlanı ol kün arı cıygandıla.
  Zalga kirirden alga biz bir milletlile bla suratha tüşgenbiz, Sabançılanı Aripa televideniyada hazırlarık programmalarına igi kesek sücet cıygandı. Mottaylanı Svetlana, men da malkar tilde söleşgenle bla, anı bilmegenle bla va Appolanı Aslannı hayırından köp uşak cazdırganbız, Kavkazdan alıp kelgen salamlarıbıznı bergenbiz.
  Spektakl boşalgandan sora keltirgen saugalarıbıznı diasporanı keleçilerine üleşgenbiz. Artıkda bek Mamaylanı Fatima, Sabançılanı Aripa em Sozaylanı Mariyam, tavlu sabiyleni tögereklerine cıyıp, Nalçikde etilgen konfetleni bergenlerinde, ala bek kuvanngandıla. Andan sora karaçay-malkar caş tölü bla birge universitetni allında ullu tav toy etgendile. Kallay bir cılıuluk, bir birden tansık alıv, cuvuklanı-ahlulanı, tanışlanı tabarga itinivlük bar edi alayda. Bıllay işleni maganası birdi, arada kultura baylamlıklanı küçleyik, iş çıksa, az bolsa da, bir birge bileklik eteyik, tavluluknu tas etmeyik derigim keledi allay tübeşivleden sora.

  Komediyanı körgüztüv

  Truppa spektaklni biyik daracada oynagandı. Ol bargan kezivde karavçula bir nença kere baş cigitni Çonaynı (Cangorazlanı Macit), har zamandaça, birde kesin külkülü ete, birde va telohranitellerine Tohalanı Zulkarniyge bla Misirlanı Camalga uruşa (katın izlep aylannganında, Tanzilyaçıknı orununa, bilmegenley, Kurthacannı keltirgenlerinde), halin alay türlü açıklagandı. Çonaynı bla ol tilegen kıznı (Sozaylanı Mariyam) arasında «baylamlıknı» Kurthacan (Mamaylanı Fatima) cürütedi. Anı oynaganına karavçula, bir nença kere karsla urup, ırazılıkların bildirgendile.
  Tanzilyaçıknı tilegen karaçaylı Tulparbiyni (Mamuçilanı Kamal) kesini rolün oynarga çıkganda, andan başha allay caşnı sıfatın tap kurarık adam cok sunar eding.
  Biçilanı Hacdavut da Konakbiyni- kart kişini ,ömürü caşav nöger izlep aylanngan, kerti kommunistni sıfatın karavçulanı ırazı eterça körgüztgendi. Gelyahlanı Murat taza süymeklik carıgan, açık köllü «gaişnikdi». Anga buyurulgan rolga adamnı cüregi anı kadarına carsırça kirgendi. Ekisi da Türkge tebirerni allında pesada oynarıkların bir ıyık alga bilgendile. Anga da karamaganlay, ol işni cuvaplılıgın angılap, çınttı aktörlaça işlegendile.
  Tetuvlanı Anatoliyni sahnada kuragan Kalakbiyni cazıvçunu sıfatına ullu baga biçerçadı. Colablanı Tahir, içgiçi kişini sıfatın tap, ariv oynagandı, karavçunu da iynandırırça. Prokurornu - Kuşbiyni sıfatına KÇR-ni sıylı artisti Mızılanı Tavbiy kirgende, ol rolga kim da suklanırça edi. Kıshası, aktörlanı barısı da komediya canrnı buzmaganlay, rolların biyik professional daracada kuragandıla.

  Soluvları, avazları da - bir

  Spektakl carık, ogurluluk halda bargandı. Sahnada oyun kesi ençi kalıp, zalda olturgan karavçula va bir canında turgança, allay zat eslenmegendi. Biteu da ol bargan işge, beş cüz adam barı da, arı katışhança, anda bir ülüşleri bolgança, alay körünngendi. Karavçula, keslerin sahnada suna, ol bola turgan bayramga, har biri da ençi bir koşumçuluk etgença edi zalda hal.
  Festivalnı atıça, arı cıyılganlanı soluvları, avazları da bir edi.«Oynay-oynay - köz çıgar» degenley, kesin kişige teng etmegen, kılıksız bay Çonay süymeklik colunda abınadı. Caşavda har zatnı da, artıkda süymeklikni ahçaga satıp alalmazlıgına boysunadı.
  Ma bu magananı, baş rolnu oynagan Cangorazlanı Macit em biteu kavum da eki sagatnı içinde iynanırça, sahnada tolu açıklagandıla, karavçulanı da iynandırgandıla. Oyun bargan kezivde bir gitçe şartnı belgilerge bollukdu - Appolanı Aslan aktörlaga bir-bir sözleni türk tilge köçürüp aytırça alay üyretgendi. Ol a karavçulanı bla sahnanı bütünda cuvuk etgendi.

  Bir birni savgalav


  Spektakl boşalgandan sora festivalnı kurau komitetini başçıları – Bengüsü Dogru bla Dogan Dogru, alada cürügen törege köre, malkar teatrga cürek ırazılıkların bildirip, savgala bergendile, köp ariv sözleni aythandıla. Artistleni beri kelivü alaga ullu savga bolgandı. Nek degende ol canında bu cerli recissörlanı işleri bla karavçu şagırey tüyül edi.
  Cangoraz ulu kollektivge berilgen savgalanı algandan sora, Kavkaznı adetin buzmay, andan keltirgen kamanı, ariu caraşdırılgan müyüzleni, orus halknı süygen gincisin-matröşkanı - başda atları sagınılgan recissörga bla akterga, çam halda algışla ete, zalda olturganlanı da küldüre, savgaga bergendi. Ala da, cürek ırazılıkların ayta, taulu aktörlanı fahmululukların ençi belgilegendile, festival boşalsa, sıylı savgaladan biri Malkar teatrga berilligin aythandıla.
  Festivalda körgüztülgen oyunlanı em anı kuvanç halda cabılıvunu üsünden gazetni betinde material bollukdu.

  Spesialistni oyumu
  Truppanı tamblagı künü carıkdı
  - Malkar teatrnı birgeme okugan şuöhum Kuliylanı Boris işlegenli beri tanıyma. Ol bek fahmulu recissördu em işine canı bla berilgen adamdı. Anı da bu kollektivge kıyını ulludu.
  Vladimir Teuvacukov salgan oyunnga karagandan sora zaman neni da horlaydı derigim keledi. Recissör anı cangıdan salgançaga uşaydı. Komediyada baş rolnu oynagan cigit, men angılagannga köre, spektaklni kesi tartıp bargança alay körüngendi. Bayam, ol şöndügülü aktörlanı tölüsünden bolur.
  Men alay eşitgenme malkar teatr Gogolnu «Revizorun» salırga süyedi dep. Ol baş cigitni oynagan caş Hlestakovnu sıfatın kurasa, tap bolluk edi dep. Ol sahnada kesin kalay usta cürütedi. Diplomatnı alıp, arı-beri cürüp, har kimge da onov eterge küreşip…Men oyum etgenden, Cangoraz ulunu fahmululugunda kurarga kerekdi teatrnı repertuarın.
  Savlay da aktörlanı kavumu küçlüdü. Calanda pesa kaydan ese cıyılgança, anı süceti har kimge da belgili bolgança, anga uşagandı. Ol temaga Gogolnu «Katın alıvu» em Kavkaznı teatrlarında bargan töreli tema - ariv kızlanı urlav degença zatla - bizge cangı tüyüldüle.
  Mında anga karavçu seyir etip turgandı. Komediya canrnı keltirgenleri, aktörlanı ustalıkları, sahnada keslerin erkin cürütgenleri ullu magananı algandı. Kaytarıp aytama, aktörla fahmuludula, teatrnı tamblagı künü carıkdı. Cüregimden manga cuvuk teatrnı cetişimi bla algışlayma.

  İslam Kaziev,
  Dagıstannı kıral universitetini aktörla hazırlagan kafedrasını tamatası,
  RF-ni kinematografistlerini soüzunu keleçisi,
  Rosseyni iskusstvolarını sıylı kullukçusu.

  Konaklanı Hasan,
  «Zaman» gazetni ençi korrespondenti.
  Nalçik - Konya - Nalçik.


  Kaynak: http://zaman.smikbr.ru/
  Kategori: Kültür | Ekleyen: Assı (21-04-13)
  Görüntüleme: 1071 | Etiketler: malkar, tiyatro | Rating: 5.0/1
  Toplam yorumlar: 0
  avatar
  Giriş Formu
  Site içi arama
  ....
  Керек кенгден танытыр

  Керексизге сёлешме, онгсуз бла кюрешме

  Керекни шиндиги мийик

  Керти айтханнга айгьакъ джокъ

  Керти акъыллыгъа кёз тиймез

  Керти джылтырар, ётюрюк къалтырар

  Кертини кирит тыймаз

  Керти сёзню кезден айт

  Керти сёз кери барыр

  Керти сёзге къарыу джокъ

  Керти суу салмаз, от джандырмаз

  Кетерик кетмей, келлик келмез

  Кеси аман балта алыб чабар

  Кеси аман ёмюрюн аман бла ашырыр

  ETİKETLER
  egiz caşçıkla başhüyük LAYPANLANI Bilal bashuyuk akbaylanı mihail adet başhuyuk appalanı hasan kara kübür culduzla söleşe bilsele drau katliamı bittirlanı tamara itil suuu ağa turur aşhı adam elge borçlu Bittirlanı aminat kiyimle çarh oyun üyle küreşni colunda bilal laypan karaçay üy kar atala babala es comakla halk cırla 8.mart çam haparla чам хапарла hapçalnı_mammet mussa batcaev gapalau sürgün atacurt bayrak köçgünçülük akka batcalanı gekki kamatur balkar kafkasya karachay Stalin ayak hasan bilal laypan kalamla kanatlıla karaçay hikaye anı hatıra sapar özden cır cırçı smayıl ismail semenov ahmat hazar karacahay karaçay kabartay adeb goçiya aytek buşuukun jenosid kasay borlak çoma cırçı Atilla gazalanı alim gıpı karaçat 8mart1944 genosit algış ufuk tavkul cugutur alanla kimledile curtubaev mahti bıllım chegem habaz holam curtubay curtubayev Аланы karacahaymalkar bayramuklanı halimat halimat malkar karçay bayram cumhuriyet Alan
  Meteo
  KONYA Click for Konya, Türkiye Forecast
  Medya


  Site kodu
  Karachay

  Siteler

  Karachay

  Karachay

  karachays.com

  http://www.elbrusoid.org Карачаево-балкарский фонд Эльбрусоид(R)

  karachays.com

  AS - ALAN

  Bashuyuk

  Karachay

  Copyright Karachay © 2019