Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Assı  
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » Фамилии и имена | Тукъумла » АТАУЛЫ БАЛКАРСКИХ ФАМИЛИЙ!!!
АТАУЛЫ БАЛКАРСКИХ ФАМИЛИЙ!!!
AssıTarih: Çarşamba, 19-09-12, 10:03 PM | Mesaj # 1
Albay
Grup: Admin
Mesaj: 93
Ödüller: 0
İtibarlarınız: 5
Konum: Dışarıda
Башиевы /Башилары/:
1.Къарабатырлары
2.Къарайлары
3.Къанукъолары
4.Къойчулары
5.Хажилары
6.Биченчилары
7.Темирчилары
8.Ташсомлары

Абаевы /Абайлары/:
1.Темирчилары
2.Амырханлары
3.Кючукалары
4.Боташлары

Бозиевы /Бёзюлары/:
1.Сосулары
2.Ацылары
3.Атабийлары
4.Тотукалары
5.Къарабатырлары
6.Къонгурлары

От Мокаевых /Мокъалары/ выделились:
1.Кубадиевы (Къубадийлары)
2.Темукуевы (Темукулары)
3.Шунгаровы (Шунгарлары)

Абаевы /Абайлары/:
1.Темирчилары
2.Амырханлары
3.Кючукалары
4.Боташлары
5.Гудулары

Ульбашевы /Улбашлары/:
1.Архотлары
2.Алийлары
3.Хосалары
4.Кулялары

Гаевы /Гаилары/:
1.Азнаурлары
2.Глаулары
3.Иттелары

Глашевы /Глашлары/:
1.Айдарукълары
2.Ганайлары
3.Оразайлары
4.Бекирлары
5.Картайлары

Этезовы /Тезлары, Итезлары, Этезлары/:
1.Шогъайлары
2.Ташаулары
3.Бауалары
4.Гелялары
5.Къарабатырлары
6.Чоралар

Гулиевы /Гулилары/:
1.Къарабайлары
2.Алабайлары
3.Галайлары
4.Журтубайлары
5.Абреклары...

Хаджиляры:
1. Къалаханлары
2. Джарайлары
3. Къарчалары
.....................

Кучмезовы /Кючмезлары/:
1.Гужолары
2.Гартайлары
3.Итлухлары
4...

Аттасауовы /Аттасаулары/:
1.Даулетлары
2.Заболары
3.Огулары

....

Джанибеклени: 
1. Трамлары 
2. Хаджилери 
3. Кесмезлери 
4. Доммайлары 
5. Саримгерийлери 
6. Гамулары 
7. Аманкезлери 
8. Шайлылары 
9. Къалтурлары 
10. Нартюхлери 
11. Борбайлары 

Ёзденлени: 
1. Хырхалары 
2. Сыгынчылары 
3.Къаратайлары 
4.Хапарлары 
5. Газахлары 
6. Сабазлары 
7. Хуртдалары 
8. Бекирлери 
9.Джезаякълары 
10.Гасылары 
11.Алиюкълары 
12.Гулакълары 
13. Амчурлары 
14. Астаккулары 
15. Мечирляры 
16. Наурузлары 
17. Хазаюкълары 
18. Чоралары 
19. Гемуштайлары 
20. Хаджибийлары 

Къоркъмазланы: 
1. Эчкибашлары 
2. Гыбылары 
3. Базарчылары 
4. Гондалары 
5. Кёккезлери 

Хапаланы: 
1.Батырмырзалары, 
2. Аслан мырзалары, 
3. Алиймырзалары, 
4. Махтилары, 
5.Мырзалары 

Байчораланы: 
1. Джандар 
2. Бёдене 
3. Дорджу 
4. Эссен Хаджилери 
5. Чубур Хаджилери 

Лайпанлары: 
1. Чочхалары, 
2. Бехтелери, 
3.Джагъалары. 
Белгили джазыуучу Лайпан улу джазгъан атауллары: 
1. Баракълары, 
2. Бийсолтанлары, 
3. Бияслары, 
4. Боранлары, 
5. Ганчарлары, 
6. Гыналары, 
7. Джаныулары, 
8. Къазийлери, 
9. Къыялары, 
10. Макъайлары, 
11. Матгерийлери, 
12. Сеперлери, 
13. Шамайлары 

Оруслары: 
1. Исламлары (Геппелары), 
2.Мыртазлары, 
3. Сернеклары (Махаметлери), 
4. Дейханлары, 
5. Иссалары. 

Семенланы: 
1. Закалары, 
2. Белкъаулары, 
3. Къаптырмазлары, 
4. Бычакъсызлары, 
5. Хиджилары, 
6. Айдамуллары, 
7. Гурпайлары, 
8. Джиджиулары. 
9. Мырзачыкълары 

Сылпагъарлары: 
1. Къысхала, 
2. Къандаурла, 
3. Хикки (Хыкъги)ле, 
4. Добарла, 
5. Габийле, 
6. Биченчиле, 
7. Хасанлары. 

Батчалары: 
1-Гобаш, 
2-Гиляш, 
3-Чалку, 
4-Джандар, 
5-Бабо, 
6-Гулан, 
7-Акъмакъ, 
8-Суйкъун, 
9-Къаралары, 
10-Бокай, 
11-Тытыт, 
12-Чычхан, 
13- Зулкъарнай 
14 – Джаубасья 
15 - Муссакайлары 

Биджилери: 
1-Ташалдарлары, 
2-Аллезинлери, 
3-Дженгерийлери, 
4-Сернекле, 
5-Гюрджюлери, 
6-Кёккёзлери, 
7-Чопашлары, 
8-Юченеклери, 
9-Ажгерийлери, 
10-Беббейлери, 
11-Къаялары, 
12-Гунайлары, 
13- Тишсизлери 
14-Хукелери 
15- Гыбышылары 

Хубийлери: 
1.Ходжалары 
2.Джанымлары 
3.Акъайлары 
4.Ташалдарлары 
5.Готмаллары (Умарлары) 
6.Къасалары 
7.Амырханлары (Мамалары) 
8.Хазлеулери 
9.Муссатчалары 
10.Мырзалары 
11.Хадахлары 
12.Къантайлары 
13.Гурталары 
14.Атилары 
15. Габузайлары 
16. Джанкишилери 
17. Хырхалары 
18. Къысхааякълары 
19. Шаккайлары 
20. Халборлары 
21. Бочайлары 
22. Къурманлары 
23. Кадоохлары 
24. Гассалары 
25. Газалары 
26. Макъайлары 
27. Шаулухлары 

Гочиялары: 
1. Алтыбармакъ, 
2. Албот, 
3. Ачабай, 
4. Аштарек, 
5. Батманчы, 
6. Бархоз, 
7. Тукъум, 
8. Тайрох, 
9. Трам, 
10. Шайтанлы, 
11. Кёрдемчи, 
12. Келмырза, 
13. Чырам 

Тамбийланы: 
1. Гаммо, 
2. Чоха, 
3. Гына, 
4. Хоча, 
5. Къыргъыз, 
6. Теке, 
7. Сагал, 
8.Джатджи, 
9. Джанкез, 
10. Джоппай, 
11. Къызылла. 

Байрамукълары: 
1.Бютдюлери, 
2.Къарданлары, 
3.Гортчалары, 
4.Хабичлери (Къулакъсызлары), 
5.Чюйретонлары 
6.Исхаклары, 
7.Джантемирлары 
8.Деболары 
9.Эшекчилары 
10.Тырнакъла 
11.(К)Гемелери 
12.Ибакъларары 
13.Джанылары (Чанылары) 
14.Мыртазлары 
15.Солтанлары 
16.Даутлары 
17.Зорумлары 
18.Оразкъайлары 
19. Къурманлары 

Бостанлары: 
1.Къарагырджынла, 
2.Чепелеуле, 
3.Къарабугъалары, 
4.Аппачалары, 
5. Гыдайлары, 
6. Ючтюклери, 
7.Архиерейлары. 
8. Алихаджилери 
9. Батыршалары 

Эрикгенлары: 
1. Атталары, 
2. Хамзалары, 
. Келечилары, 
4. Къайсынлары, 
5. Аккалары, 
6.Чыгырчыклары, 
7. Копайлары, 
8. Аппалары. 

Аджилени: 
1. Наурузлары, 
2. Гурталары, 
3. Солагъайлары, 
4. Абалары, 
5. Чонкурлары, 
6. Джашуулары, 
7. Санграулары, 
8. Шереметлери, 
9. Мырзакъайлары, 
10. Гаккулары, 
11. Къозлаучулары 

Кипкелени: 
1. Къасмакълары, 
2. Мадарлылары, 
3. Алтынлары, 
4. Къаншаулары, 
5. Гумайлары, 
6. Нынгыллары, 
7. Чымыкълары, 
8. Баккулары, 
9. Запишлери 

Чотчалары: 
1. Османлары, 
2. Умарлары, 
3.Алийлери, 
4. Махаметлери, 
5. Шаухаллары, 
6. Аталары, 
7. Амалчылары, 
8. Отарлары 
9. Джанатайлары 
10. Джермелери 

Тебуланы: 
1. Алибеклери, 
2. Майкъулакълары, 
3. Гаккылары, 
4. Гылдамалары, 

Айбазлары: 
1. Къамчилери, 
2. Темирлери, 
3. Мырзалары, 
4. Меркелери, 
5. Къыйыкълары, 
6. Къалтурлары, 
7. Къобузчулары, 
8. (Байрукъ), 
9. (Эчкичиулары) 

Лепшокълары: 
1. Гулмаклары, 
2. Узун мыйыкълары (Уллу мыйыкълары), 
3. Гламалары, 
4. Гламалары, 
5. Гыгалашлары, 
6. Джанылары, 
7. Закалары, 
8. Какчылары, 
9. Тегенечилери 
10. Наурузлары 

Текелери: 
1. Суулукълары, 
2. Къойчулары, 
3. Доммайлары, 
4. Джануккулары, 
5. Джанатайлары, 
6. Элмырзалары, 
7. Матгерийлери, 
8. Матайлары, 
9. Бешбашлары, 
10. Къарачыкълары, 
11. Джолоулары, 
12. Манчалары, 
13. Балталары, 
14. Къарачачлалары 
15. Франсузлары 

Байрамкъуллары: 
1. Узунлары, 
2. Даулетлери, 
3. Джоргъалары, 
4. Макъайлары, 
5. Джанылары, 
6. Папунлары, 
7. Какчылары, 
8. Гыртыулары, 
9. Сангыраулары, 
10. Баккулары 

Чомалары: 
1. Чибишлери, 
2. Алдамазлары, 
3. Къапланлары, 
4. Чюелери, 
5. Къозулары, 
6. Солманлары, 
7. Аппакълары, 
8. Боралары 
9. Адурхайлары 
10. Ташашарлары 
11. Джюзаяакълары 
12. Астулары 

Акъбайлары: 
1. Будиянлары, 
2. Таучулары, 
3. Токъмакълары, 
4. Мырзалары, 
5. Сюлеменлери, 
6. Къылычлары, 
7. Асланлары, 
8. Къызыл-Алий, 
9. Эзилери 

Каппушланы: 
1. Темерукълары, 
2. Дыгъыртлары, 
3. Агъуплары (Агъуфлары), 

Кърымшаухалланы: 
1. Ачахматлары 
2. Бийнегерлери 
3. Гилястанлары 
4. Сосранлары 
5. Мударлары 
6. Кючюклары (Ачахматладан кеч атаул болуб Бадралары чыкъгъандыла подпоручик Крымшаухалланы Бадрадан туугъанла). 

Дудаланы: 
1. Нанылары, 
2. Амантишлери, 
3. Айсандырлары, 
4. Шымаухалары, 
5. Нарикле, 
6. Хыртлары 
7. Мечукъалары. 
8. Апсуалары. 
9. Микитонлары 

Алийлени: 
1. Умарлары, 
2. Мижегелери, 
3. Матчилары, 
4. Тогъузакълары, 
5. Хочалары 

Мамчуланы: 
1.Адралары, 
2. Орманлары, 
3. Малеханлары 

Тотуркъунлары: 
1. Итди 
2. Чотча 
3. Паго. 

Борлакълары: 
1. Джырыкъ 
2. Адей 
3. Балдырганлары 
4. Томрау 
5. Салли 
6. Джернес 
7. ??? 

Ижаланы : 
1. МАХАРАлары, 
2. БАШЛАлары, 
3. КЕРТИлары, 
4. БИЙСОТлары, 
5. ОРАЗАЙлары, 
6. ХАПУРлары. 

http://alanla.forum24.ru/?1-7-0-00000021-000-0-1
 
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » Фамилии и имена | Тукъумла » АТАУЛЫ БАЛКАРСКИХ ФАМИЛИЙ!!!
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright Karachay © 2020