Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum (Nığış) » GENEL BÖLÜM » Algışla » Kelin kelgen cerde kep aytılğan alğış
Kelin kelgen cerde kep aytılğan alğış
AssıTarih: Salı, 14-06-11, 8:08 PM | Mesaj # 1
Albay
Grup: Admin
Mesaj: 93
Ödüller: 0
İtibarlarınız: 5
Konum: Dışarıda
.
Tıñılağız, tıñılağanla avruvsuz boluğuz,

kelgenleni colları bolsun mamukdan,

caşavları bolsun zavukdan,

kuvançıbız künde da bılay bolsun,

bu kuvançha kelgen nasıpdan tolsun,

nasıp halkdan ketmesin,

kelgenleni caşavları mamır bolsun,

acalları sabır bolsun,

caşav bolsun birlikde,

bolayık bir birge süymeklikde.

Carısınla cürekle, tüz bolsunla niyetle,

kabıl bolsunla ahşı tilekle.

Tüz niyet caşasın, zarnı küe aşasın,

ahşılıkğa çabış sınla, nasıbın köp tapsınla,

ahşılıkdan ülğü alayık, amanlıkdan keñ kalayık.

Istavatla mallı bolsunla, batmanla ballı bolsunla,

egiz-egiz tölü tuvsun, segiz-segiz nasıp cavsun,

kozlamağan tişi kalmasın, cavunlu bolsun cazıbız,

karlı bolsun kışıbız, moñ bolsun azığıbız.

Elpek bolsunla malla, bek bitsinle sabanla,

başlarına kol cetmezça, tübü cilyan ötmezça,

ol nasıpnı biz tileybiz, alğış ayak kolubuzda,

uça sıy da allıbızda, cañı kelinni nasıbıdı,

kelgen kelinibiz kutlu bolsun,

kelgen kelinni ayağından,

cılıv ursun cayağından,

süyüm bersin közleri,

iynak bolsun sözleri.

Işara-küle kelsin, kelgen üyün süe kelsin,

eter işin bile kelsin,

kartha tatlı bolsun, moñ caşavğa açhıç bolsun,

carık bersin culduzça, cıltırasın kunduzça,

apsınlağa ülgü bersin,

har kim anı ariv körsün,

bek tabışsın eri bla,

eti bolğança teri bla,

ertten bla ertte tursun,

eter işin terk toltursun,

taza bolsun turğan üyü,

cıltıray össün üyürü,

butun burup oltursun,

butlay urçuk toltursun,

tabıvçu bolsun egizleni,

caşı ceksin ögüzleni,

kızı ursun kiyizleni.

Allah bersin ögüznü tarthanın,

atnı çaphanın, uşkoknu athanın,

koynu tüklüsün, iynekni sütlüsün.

Alğışçı alğış etsin, tıñılağanla amin desinle,

amin demegen tilin kapsın.

Alğış bu üyden ketmesin,

karğış bu üyge cetmesin,

amanla aythan kibik Allah etmesin.

Bu eki sabiyge zaran bolğannı caşavu oñmasın,

Allahdan tilegeni kabıl bolmasın.

Duniyabız mamır bolsun,

halkıbız mallı bolsun.

Kartlarıbız akılğa üyretsinle,

caşla, kızla da anı etsinle,

urunup caşayık, bir birge boluşayık,

halal kıyın aşayık,

Allah süygenleden bolayık, carık betden karayık.

Bu caş bla kıznı toyudu, cañı üydegini va oyunudu.

Boza ayaknı alayık, carık betden karayık,

bu kuruğan çöpnü başıdı, nasıplını aşıdı,

ulludu bu ayaknı hurmeti, carık bolsun munu etgenni niyeti,

kelgen kelinibiz alçı bolsun,

kelgen cavğa açı bolsun,

kuvançlık üslerinde barsın,

alğış ayaknı aksakal alsın,

kuvançıbız elde terk-terk barsın.
 
AssıTarih: Salı, 02-06-15, 8:23 PM | Mesaj # 2
Albay
Grup: Admin
Mesaj: 93
Ödüller: 0
İtibarlarınız: 5
Konum: Dışarıda
ALGIŞ 
Endi bir zamanda da üyübüzde
Ot juklanmasın, külü suuumasın!
Biz sınagan palah endi bir künde
Üyübüznü eşigin da tapmasın!

Kuuanç bizge kele turup, allında
Kar üzülmesin, kaya oülmasın,
Duşmanlaga bizden katı duniyada,
Ahlusuna bizden halal bolmasın!

Bizni birligibiz alay tap bolsun,
Gırjın etgende suu bla un kibik.
Kölsüzlük arbazga kirirge korksun,
Ömürde da ketmey tursun kişilik!

Jilyan içleri bla ötalmazça,
Alay bek bitsinle sabanlarıbız,
Artda nart sözlerinde aytılırça,
Kişile bolsunla adamlarıbız!

Endi körlük kıyını halkıbıznı
Konaklarına kıynalganı bolsun!
Turganları kibik taularıbıznı,
Azatlıgıbız ömürde da tursun!..

1957 Kaysın Kuliev .

Zaynaf Bozieva
Duniyabız mamır bolsun,
Irıshıbız kalın bolsun,
Süygenleribiz süerça,
Süymegenleribiz küerça,
Tobukların tüerça,
Ayakları abınırça.
Algışlarıbız akıl, iş üyretsinle,
Jaşla, kızla da anı etsinle.
Urunup jaşayık,
Halal kıyın aşayık,
Bir birge boluşayık.
Allah süygenleden bolayık.

(Halk algış)

Zaynaf Bozieva
Kelinni üyge kiyire turup aytılgan algışla

1. Ogurlu bolsun kelgen kelin üyüne, eline,
Ulan üyürlü, kumaç kübürlü bolsun.
Ulanı sauutçu, tıyakçı bolsun,
Kızı kıptıçı, iyneçi bolsun!

2. Nasıp senden ketmesin,
Kıyınlık sanga jetmesin.
Jaşauung mamır bolsun,
Ajalıng sabır bolsun.
Tuuduklarıng kep bolsunla,
Tenglerine neger bolsunla.
Tuluk, tuluk mirzeu algın,
Kayınlarıngı kuuandırgın.
Kuuanç azıkla kaphın,
Allahdan tilegingi taphın!
Dec 2, 2013 at 7:01 pm

Yana Ivanova
Nasıbdan tolsun künlering,
Musliman bolsun negering,
Caşaudan kuuansın cüreging -
Oldu Allahdan senge tilegim!!!

Ana til... ❤
Algış ayak kolubuzda,
Uça, sıy da allıbızda,
Cangı kelinni namısıdı,
Kelin üynü nasıbıdı.
Kelgen kelin kutlu bolsun,
Köb cönesin, curtlu bolsun.
Kelgen kelinni ayagından,
Cılıu ursun cayagından!!!

Ana til... ❤
Bu kız bla caşnı toyuüdu,
Cangı üydegini oyünudu.
Ömürleri uzak bolsun,
Etgen muratları tolsun.
Bir birlerin bek süysünle,
Halal caşauga es iysinle,
Nasıblı işge alçı bolsunla,
Kelgen cauga açı bolsunla,
Kuuançlık üslerinde barsın,
Algış ayaknı da aksakal alsın.
Algışçı algış etsin,
Allah kabıl etsin.
Kelgen kelinni ayagı colga caraşsın,
Tögeregi ulandan tolsun.
Nasıbı, ırıshısı köb bolsun:
Kökden caugan cauum kibik,
Cerden çıkgan kırdık kibik,
Agaçlada çırpı kibik,
Sabanlada kılkı kibik!
Biz aytmagan ariu algışlanı Allah aytsın!

Ana til... ❤
Amin, Amin aytayık,
İgilikle çakırayık!
Allahdn nasıb tilesek,
Anı tabıb kuanayık!

Ana til... ❤
Allah ongartsın!
Allah atlandırsın!
Ong cürütsün!
İgilik beri bolsun!
Amanlık keribolsun!
Bizni süymegen telibolsun!
Kurmanlık kabılbolsun!
Caşauubuz mamırbolsun!
Amannı üyü dauurbolsun!
Kekden caugancangur kibik
Cerden çıkgan
Kırdık kibik
Ol keltirgen
Gincimekni cibikibik
Kelgen kelinni
Namısı ullu bolsun!
Tili tartık bolsun!
Pudlay urçuktoltursun!
İngir aşham zamanda

Eşikden adamkıçırsa
Tanımay konakalmasın!
İngir aşham zamanda
Eşikden adam seleşse
Anga tıngılauçubolmasın!
Atha minib kamçiurgan
Tıbılga kiribcamçı urgan
Eşikge çıgıb tayakalgan
Cıyınga kirib ayakalgan
Balaları Ya Allahbolsunla!
Tuugan kızı küzçaksın!
Boçhalarından mizçıksın!
Algın tayakçıtabsın!
Artdan tarakçıtabsın!
Bek bitsinlesabanla!
Aşamasınla kabanla!
Caşamasınla amanla!
Sabanlanı başlarına
Kargış cetmesin!
Tüblerinden cılanötmesin!
Atnı çabhanın
Ögüznü tarthanın
İynekni sütlüsün
Koynu cünlüsün

Allah bersin!
Kelgen kelin kuuana
Küle kelsin!
Kirgen üyün süekelsin!
Eter işin bilekelsin!
Tarı kibik üyresin!
Tüy kibik kozlasın!
İgileni ızlarındanızlasın!
Aman bolsa korasın!
Buga bişer kazanıbolsun!
Çarıkları tüşmezkibik
Tabanı bolsun!
Tili homuh bolsun!
İşi ciger bolsun!
Alamat durkusubolsun!
Anı kibik bıkısıbolsun!
Etgen hantından
Adam aşab toymasın!
Sabiyleri arbazındaoynasın!
Tohsuganlı toluayak
Tolusu bla bal ayak
Kolubuzga alayık!
İçine da birkarayık!
Tilibizgeda birsalayık!

Ana til... ❤
Bu elde elsiz kıyınlık kişi sınamasın,
Caşlay ölgen deb kişi cılamasın,
Bu elden nasıb kurumasın,
Arbazlarında it ulumasın.
Cangı cuuukla cangıra, caşnay barsınla,
Auruudan,talaudan kengde kalsınla,
Em bayla- bılaga cutlansınla,
Em nasıblıla - bılaga suklansınla.
Karangı keçe tolgan ay çıgıb colungu tanıthança,
Ertenbla kün tiyib duniyanı carıthança,
Bu ekisin körgenley mıdah cürekle carısınla,
İgile, aşhıla bılaga calınsınla.
Köb bolsunla törde olturgan kartlarıbız,
Bereket bolsun bizni etgen hantlarıbız,
Kögetlerin költürelmesinle sadlarıbız,
İgilik bla aytılsınla atlarıbız.
Kelinegeç bolsun, küeu karnaş bolsun,
Aman innetli bu elden tas bolsun.
Amannı etgen muratları tolmasın,
Amannı koluna ömürde ırıshı konmasın.
Kobanıbız ızına aylanıb Mingi tauga minnginçi,
Keçe arasında bir issi kün tiyginçi,
Çegetde kiyik üsüne kiyim kiyginçi,
Uruş otun sınamayın kalayık,
Kuuançlada algış ayak alayık,
Bir-biribizge carık betden karayık.
Bu üynü içi har kuru da bereket bolsun,
Bılaça... deb algışda aythan adet bolsun,
Elge onou eter kibik başları bolsun,
Ayga uçar kibik caşları bolsun!

Ana til... ❤
Nasıbdan tolsun künlering,
Musliman bolsun negering,
Caşaudan kuuansın cüreging -
Oldu Allahdan senge tilegim!!!

Ana til... ❤
Bu üyden algış ketmesin
Kargış bu üyge cetmesin!
Amanla aythan kibik da ALLAH etmesin!
Blaga zarlık etgenni caşau ongmasın!
Tilegi kabıl bolmasın!
Cegerge eşegi bolmasın!
Catarga teşegi bolmasın!
Cay caylıgı bolmasın!
kIŞ KIŞLIGI BOLMASIN!
Kırdışı kabınsın!
Eşigi cabılsın!
Üyünde macal kartı abınsın!
Ahırında ua ma bu üyge tabınsın!
Üydegisi uruşsun!
Sanları kuruşsun!
Tayançagı kuturgan suu bolsun!
Sabiyleri ulusun!
Eki kezü kurusun!
Kiiimi bolsun cagasız!
Elinde bolsun bagasız!
Kişi barmasın algışha!
Ölügü atılsın baguşha!
Allaylaga bu tıyınşlı tilekdi.
Alay bolurga da kerekdi!

Ana til... ❤
Rıshıbız kalın bolsun!
Süygenleribiz süerça!
Süymegenleribiz küerça.
Tobukların tüerça.
Ayakları abınırça.
Tamakları karılırça.
Cürekleri carılırça.
Aşhılarıbız akıl iş üretsinle.
Caşla kızla da anı etsinle!
Urunub caşayık.
Halal kıyın aşayık!
Bir birge boluşaik.
ALLAH süygenleden bolayık!!!

Ana til... ❤
Adamnı hakın berigiz
Unuturuk esegiz cazıgız
Karıuusuzlaga cumuşak boluguz
Ullu kellü bolmagız keçigiz
İşlegenni keltürügüz
Horlagannı sıylagız
Angılaganga tıngılagız
Har zamanda şukur etigiz
Auruganlanı coklagız
Sabiyigizni igige üretigiz
Har kimge ışarıb, külügüz
Işana esegizda karab kerügüz
İynanmaganga iynanırça kergüzügüz
Carlılanı unutmagız
Hayırlı zat üçün coüuguz

İgilikge innet etigiz
Ullulaga hurmet etigiz
Kıyınlıkga sabır etigiz
Azgada razı boluguz
Sezügüzde turuguz
Bilgenigiz bla kulluk etigiz
Hatagıznı kabıl etigiz
Caramay ese keterigiz
Bolgannı coymagız
Alimle bla uşak etigiz
Nafısıgızga karşçı turuguz
Tepsigizge çakırıgız
Zaranı bar ese keterigiz
Süye esegiz angılatıgız
Cürekleni açıgız
Konakga konakbaylık etigiz
Kereklige boluşuguz
Bile esegizda soruguz
Korkuuga es belügüz

Amanatha hıyanat etmegiz
Caşauguza cılamagız
Ulluga buyruk etmegiz
Boş zatla bla küreşmegiz
Cahille bla uşak etmegiz
Soluuguzu boşuna alıb bermegiz
Adamlanı saklatmagız
Tegeregigizni kirletmegiz
Caşauguznu aman etmegiz
Kişige boüun iymegiz
Adamlanı betlerine mahtamagız
Kişige aman aytmagız
Amanlıkga cengilmegiz
Rıshıgıznı boş zıraf etmegiz
Tahsagıznı açık etmegiz
Har zatha burnuguznu urub es belmegiz
Terssegiz tüzme demegiz
Sıyıgıznı tas etmegiz
Curtuguznu koüb ketmegiz

Ana til... ❤
Kelin kelgen jerde kep aytılgan algış.
Tıngılagız, tıngılaganla auruusuz boluguz, kelgenleni jolları bolsun mamukdan, jaşauları bolsun zauukdan, kuuançıbız künde da bılay bolsun, bu kuuançha kelgen nasıpdan tolsun, nasıp halkdan ketmesin, kelgenleni jaşauları mamır bolsun, ajalları sabır bolsun, jaşau bolsun birlikde, bolayık bir birge süymeklikde. Jarısınla jürekle, tüz bolsunla nietle, kabıl bolsunla ahşı tilekle. Tüz niet jaşasın, zarnı küe aşasın, ahşılıkga çabış sınla, nasıbın köp tapsınla, ahşılıkdan ülgü alayık, amanlıkdan keng kalayık. Istauatla mallı bolsunla, batmanla ballı bolsunla, egiz-egiz tölü tuusun, segiz-segiz nasıp jausun, kozlamagan tişi kalmasın, jauunlu bolsun jazıbız, karlı bolsun kışıbız, mong bolsun azıgıbız. Elpek bolsunla malla, bek bitsinle sabanla, başlarına kol jetmezça, tübü jilyan ötmezça, ol nasıpnı biz tileybiz, algış ayak kolubuzda, uça sıy da allıbızda, jangı kelinni nasıbıdı, kelgen kelinibiz kutlu bolsun, kelgen kelinni ayagından, jılıu ursun jayagından, süyüm bersin közleri, iynak bolsun sözleri. Işara-küle kelsin, kelgen üyün süe kelsin, eter işin bile kelsin, kartha tatlı bolsun, mong jaşauga açhıç bolsun, jarık bersin julduzça, jıltırasın kunduzça, apsınlaga ülgü bersin, har kim anı ariu körsün, bek tabışsın eri bla, eti bolgança teri bla, ertten bla ertte tursun, eter işin terk toltursun, taza bolsun turgan üyü, jıltıray össün üyürü, butun burup oltursun, butlay urçuk toltursun, tabıuçu bolsun egizleni, jaşı jeksin ögüzleni, kızı ursun kiyizleni. Allah bersin ögüznü tarthanın, atnı çaphanın, uşkoknu athanın, koynu tüklüsün, iynekni sütlüsün. Algışçı algış etsin, tıngılaganla amin desinle, amin demegen tilin kapsın. Algış bu üyden ketmesin, kargış bu üyge jetmesin, amanla aythan kibik Allah etmesin. Bu eki sabiyge zaran bolgannı jaşauu ongmasın, Allahdan tilegeni kabıl bolmasın. Duniyabız mamır bolsun, halkıbız mallı bolsun. Kartlarıbız akılga üyretsinle, jaşla, kızla da anı etsinle, urunup jaşayık, bir birge boluşayık, halal kıyın aşayık, Allah süygenleden bolayık, jarık betden karayık. Bu jaş bla kıznı toüdu, jangı üydegini ua oünudu. Boza ayaknı alayık, jarık betden karayık, bu kurugan çöpnü başıdı, nasıplını aşıdı, ulludu bu ayaknı hurmeti, jarık bolsun munu etgenni nieti, kelgen kelinibiz alçı bolsun, kelgen jauga açı bolsun, kuuançlık üslerinde barsın, algış ayaknı aksakal alsın, kuuançıbız elde terk-terk barsın.

Ana til... ❤
Nasıb,kuuanç sizlege tileyme!
Üylenmegenle-üylenirça!
Tüyüşgenle-caraşırça!
Razılık bildirib-unuturça.
Auruganlagasüek sauluk,
Gokka, terek kibik çagarlay,
Arıklaga-semirirça,
Semizlege-azarça,
Akçaçlılanı çaçları karalırça,
Kabbaşlaga çaç ururça,
Teppelerine kara çaç urub,
Çegetleribiz kibik bolurça,
Cırla, toyla, çamla, oünla,
Çırt boşalmasınla kaydada!
Taulumilletim algış sanga!!!

Ana til... ❤
Jaşau jolung keng bolsun,
Kuuançdan,nasıpdan tolsun!
Bereket senden ketmesin,
Kıyınlık sannga jetmesin!
Bol uzak ömürlü,sauluklu,
Jaşauung ötsün zauuklu!
Jetişimlering köp bolsunla,
Etgnen muratlarıng barı tolsunla!
 
Forum (Nığış) » GENEL BÖLÜM » Algışla » Kelin kelgen cerde kep aytılğan alğış
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright Karachay © 2020