Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » Творчество карачаево-балкарских писателей и поэт » Сапар Ёзден - Sapar ÖZDEN
Сапар Ёзден - Sapar ÖZDEN
AssıTarih: Cumartesi, 23-02-13, 8:28 PM | Mesaj # 1
Albay
Grup: Admin
Mesaj: 93
Ödüller: 0
İtibarlarınız: 5
Konum: Dışarıda


Özdenlanı Mussanı caşı Sapar 1953-çü cıl sentyabrnı 25-de sürgünde Uzbekistanda tuugandı. Orta şkolnu Cangı Cögetey elde boşagandı.1971-1973 cıllada askerde kulluk etgendi. Baş bilim Moskvada M.Gorkiy atlı literatura institutda algandı. Cır, nazmu cazıb gitçeliikden oguna başlagandı. Karaçay halkda birinçi bardha tergeledi.Cırları Curtdan tışında da cırlanadıla: Türkde, Amerikada,Siriyada...
Sportda da igi cetişimle körgüzgendi - erkin tutuşdan sportnu ustasıdı.
Saparnı poeziyasına miyik baga bergendile: Lev Oşanin, Bayramuklanı Halimat, Laypanlanı Bilal.

Saparnı çıgarmaları basmalanngandıla:
Nasıbıma Karaçay atadım. Nazmula //Tang carık.Çerkessk, 1995.
Es. Nazmu kitab.Moskva, 2011

Saparnı üsünden cazgandıla:
Bayramuklanı Halimat:
"Cegerge hazırma canımı". // "Leninni bayragı", 1987 cıl.
Tüşden tuugan. //"Leninni bayragı",1988 cıl
Laypanlanı Bilal:
Erkin cırçı Sapar // "Karaçay gazet", 2010 cıl.
Ak söznü Kara halkga körünüuü // "Literaturnaya Balkariya i Karaçay", 2011 cıl.
Orus tige köçürülüb, Saparnı nazmuları orus kitabalada, jurnallada basmalana turgandıla.
Sapar Tırnauuzda caşaydı

******************

Oylaşıb, karasak, bu duniya, tauruhlay, alamatdı
Ol tabadı algış, büsüreu gitçeden - ulludan
Uçuradı, birde, başından, bulutdan, karatadı
Sebeleydi bizge, közüude, makamla culduzdan

İzleseng, alayın, karaga ol aksıl karatadı
Ayırtadı, teyri, ol sennge amannı igini arasın
Közüude canıngı kuuançdan ay alay kamatadı.
Işarıb da koyar, kargasang da anı anasın

Keltirgen caşarga, ketergen da bizni kuru Oldu
Allahdandı, har zat, Allahgadı, kimni da, işi.
Zalimge ol zalim, carlıga ua boran künde otdu
Bilgennge, alayın, ilinmez şaytannı bir tişi.

Eskersem da munu, abınmayın çırtdan da bolmay
Köbleni, bir boşha, kesimden, uzakga uzaytdım
Ariula da süydüm, oy ala bla da bir da bir ongmay
Uuundan çagırnı boyünnga arkannı da atdım.

Ertdende keçeni, aşhamda tanglanı, mahtadım da
Men andan da, teyri, oy köralmadım bir da fayda
Dinlige, dinsizge canımı kereksiz keng açdım da
Ahırgı ua, kara, caşagançama, men, ahratda

Namıslı da boldum, erşige da aytdım men ariu söz
Adebsiz da, boldum, men andan da, artda, erikdim.
Kök berdi da fahmu kuradım cırlanı o bir bek köb
Üleşdim halkıma, cauuna da ülüş ciberdim.

İncilib da kördüm, oy, andan da hayır degen azdı
Biyçele bla da, men, törlede, olturdum, ma, hanlay
İylese da caşau, halkıma innetim, entda, akdı.
İylese da cazıu, iymanım bla canım - Karaçay

Çıraknı caşauu, kathanı da, kuru keçededi
Carıta karanı, ahırda, karalır karalay
Cazıuçu da, alay, halkına ol iyman küç beredi
Ahırgı ua kalay, atılır da kalır çıraklay.

Zamannı küçü köb, algışı, kargışı da toludu
Tolturur karınnı, artıknı ua, bilir kustura
Bizden tüldü kadar, Beriuçü har neden da ongludu
Boysunalla, anga, kumursha koy, büteu duniyala.
 
AssıTarih: Cumartesi, 18-05-13, 0:01 AM | Mesaj # 2
Albay
Grup: Admin
Mesaj: 93
Ödüller: 0
İtibarlarınız: 5
Konum: Dışarıda
muz. i sl. Sapara Uzdenova

Tüzlüknü balasısa, karaysa kökge günahsız,
Caşa, halkım!
Terslikni da kördüng, sınadıng sen anı ajımsız,
Caşa, halkım!

Pripev:
Cannı cüregise, cürekni canısa,
Oy curtum!
Tünene, bügün da, bügün da, tambla da
Sense curtum!

Tauruhnu taurugusa, bileme anı erteden,
Caşa,halkım!
Oy, har neng da bir şamdı, seirse tüşgença kökden -
Caşa, halkı!

Carıknı carıgısa, tangısa, bileme, tangı -
Caşa halkım.
Taung da, tüzüng da da tiedi künü nasıbnı -
Caşa, halkım!

***

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Men seni sagınmay kün ozarmı? 
Men anga tabalmayma cuuab...
O nek, o nek süydüm seni men bek?
Kalay keteyim endi men terk?

Körmeyin turalmayma, o, çırtda! 
Acayıu bergendi acırau...
O nek, o nek... süydüm seni men bek... 
Kalay keteyim endi... men terk... 

Can köznü keng açda, bir karaçı - 
Sen barlık süemidi menley?
Tohta, tohta, kesek ileş manga -
Men sen aythança tülme duanga. 

Ketmeyin men bolmayma deseng a... 
Tıymayma, kora sen kezümden!
Caşa, caşa, anga sen bol sauga,
Coklamasın menley seni kauga!

Bar anga! nengi da sen kızganma 
Kesekden kerürbüz biz çotnu...
Sakla, sakla, nasıbıngı sakla,
Kele turad, azau biley, mayna.

Sen meni sagınmay kün ozarmı?! 
Nasıbıng açı kabıb başlasa...
Kıynal, kıynal, alay bolsa kıynal,
Meniça sagışha başnı bir sal

****

Men barlıkma, keb turmayın, ma sannga
"Ogay", - deda, aytda birçi sen mannga
Cer üsünde tüzlük bardı
Atı ua anı Allahdı
Ol meni tübde koymaz

Men bileme bıllay bıla çot bolmaz
Bıllay bıla kuuanç mannga çırt konmaz
Kete eseng kete beçi,
Başhaga kuçaknı kerçi
Anı üçün ölüb kalmam

.. Hapar kelse coknasıb
Ketseng menden cüregime ot salıb
Men aytırma: "Kererk tülse,
Süymeklikni öltürgense
Anı üçün ölüb kalmam"

Talay cıldan biz tübeşsek entdada
Ol tübeşiu cüregimi kıynasa
Men aytırma, canım cılay
Kezlede ua külkü oynay
"Kerese esenme men"

Men barlıkma, keb turmayın, ma sannga
Ogay, deda, aytda birçi sen mannga
Cer üsünde tüzlük bardı
Atı ua anı Allahdı
Ol meni tübde koymaz

****

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Kart atamı atasını
Bellyauun eşitirge Hurzukga
Men kelgenme, ma karayma
Seyirsinib seyir curtuna.

Taulanı başları,
Hurzuknu kartları
Bir köb zatnı salalla esge.
Sılayma betimi,
Kısama kesimi
Kart atamı ösdürgen cerge.

Miiyk kökge tireu bolub
Agaralla kıblada taula.
Koban suu da keled köm-kök,
Hıraldab, bargan kibik cauga.

Ketgenle zamanla.
Ölgenle adamla.
Biyagınlay a turad Hurzuk.
Künnü carıgı da,
Aynı carıgı da
Etmeydi bu nart curtha cutluk.

Tau özende, bek miyikde,
Ornalıbdı akkamı eli.
Aman künle uzakdalla,
Körünmeydi nasıbnı çegi.

Halkımı cazıuu,
Akkamı bellyauu –
Barı da tuuralla cürekge.
Kuuançlı bolsam da,
Betimi cabsam da,
Cılamuk keledi közlege.

****

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Sen öhtemse, bileme men anı.
Teng etmeyse cuknu kesinge
Saugaga süymeklik bergen caznı
Kısmaysa meniça betinge.

Caşırasa, bileme, ol alaydı.
Menden sora da bard seni biring.
Sensiz nasıb a mennge Karaçaydı,
Aldasa cürekni cüreging.

Bilmeyse, bılay bla köb barmam,
Tartına, uyala, allınga.
Oramda kuru seni bla men kalsam,
Sormay, tierikme çaçınga.

Cazgı çaçıngı cazgı cılıuu
Tüber meni bla talay cıllga.
Duniyamı sensiz seyir cazıuu
Kirsiz bolmaz karaçay kızlaga.

Eştemesi, başha elge ketseng da,
Cazıu tübeşdirir bizni,
Kart amma bolub, allıma sen kelseng da,
Kuçaklarıkma çaçıngı seni.

Çaçıngı sılarma...

Çaçıngı sılarma...

****

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Kündüzle ketelle,
Keçele kelelle.
Keçe da ketedi tang belgi berse.
Men a, ne ketalmay,
Ne, mında turalmay,
Aşırıb barama zamannı tersge.

Caşauum carıkdı,
Har nem da aşhıdı.
Alay a uzakdı menden bireulen.
Kündüz da, keçe da
Men açık tileyme;
Allah sen ayırma ol kıznı menden.

Taulada, ma bügün,
Kün ariu bolurmu?
Taulada, ma bügün, ol bolur esen.
Men a Şimaldama,
Tubannga karayma –
Nögerim da cokdu, kesim bla ma men.

Tansıkdan öleme.
Cır anga şagatdı.
Kesekden barlıkma men seni taba.
Başhaga aldanma,
Betingi sen satma.

****

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Men seni sagınmay kün ozarmı? 
Men anga tabalmayma cuuab...
O nek, o nek süydüm seni men bek?
Kalay keteyim endi men terk?

Körmeyin turalmayma, o, çırtda! 
Acayıu bergendi acırau...
O nek, o nek... süydüm seni men bek... 
Kalay keteyim endi... men terk... 

Can köznü keng açda, bir karaçı - 
Sen barlık süemidi menley?
Tohta, tohta, kesek ileş manga -
Men sen aythança tülme duanga. 

Ketmeyin men bolmayma deseng a... 
Tıymayma, kora sen kezümden!
Caşa, caşa, anga sen bol sauga,
Coklamasın menley seni kauga!

Bar anga! nengi da sen kızganma 
Kesekden kerürbüz biz çotnu...
Sakla, sakla, nasıbıngı sakla,
Kele turad, azau biley, mayna.

****

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Kesinge aytırga bazmasam da bu sagışnı,
Men aytama ma suratınga...
Kesime ua men nek aytama bu kargışnı,
Termile turganlay katınga? 

Süyme meni!
Süyme meni! 
Süyme, tileyme, meni,
Nasıblı etalmam men seni...

Birça tülme men ingir bla, ne ertden bla -
Har biri başhadı közüme! 
Birça tülme men şaytan bla em Allah bla -
Har biri başhadı közümde!

Süyme meni!
Süyme meni! 
Süyme, tileyme, meni,
Nasıblı etalmam men seni...

Ma ol eltedi, har cayda süyüb, arıb, 
Eltir seni cılı tengizlege.
Menley bolmaz, anda açha, madar da bardı
Çaçıngı açha bla eşerge. 

Süyme meni!
Süyme meni! 
Süyme, tileyme, meni,
Nasıblı etalmam men seni...

'Ogay, manga kuru seniça bıllay adam,
Ho, kerekdi, ketmeçin', - deseng,
'Kuru seni bla men bolub turlukma', - deb,
Manga tauluça, tauça söleşseng',

Süyseng meni, süyseng meni,
Mingi taunu başında cırladan kala sallıkma,
Atına da atıngı atarıkma,
Atına da atıngı atarıkma.

Ma ol kala kökden küçnü ala bilir da,
Küç berir büteu karıusuzga.
Ma ol kala kökden nürnü taba bilir da,
Nür seber bizni curtubuzga.

Süyseng meni! Süyseng meni,
Ol bir dunyada da men cırladan kala sallıkma,
Atına da atıngı atarıkma,
Atına da atıngı atarıkma.

****

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Közleringe karayma da, haman köreme 
Süymeklikni tazasın, Karaçaynı tangın.
Betinge da karayma da, hamanda köreme 
Tolu aynı, miikde taulanı karların.

Pripev: 
Bügüngü bu duniya söleşe bir bilse,
Ol aytıred senge, kel deb, beri menge, 
Ayt, deb manga cürek auaznı.

Sanlarınga karayma da, hamanda köreme, 
Apsatını kızını sanlarılla ala,
Duniyada ariu kızlanı birtda köb körgenme 
Subay da tülle seniça tauda naratla.

Pripev.

Cüregingi ua körmeyme, kallaydı ?Bilmeyme.
Közlege, sanlagaga, betinge uşaymıdı ol,
Başhaga ketseng, ne terme? Bilmeyme 
Kar da tohtar bu bügün men bargan col.

****

Gitçelikden biz esgenek bir elde. Ol sagatda cok edi süymeklik esde.
Öse kelib, men esledim seni ariu sıfatıngı. Endi ua caşırama atıngı.
Kezüulede karasam a seni suratınga, çakırama sabiylikni ezına.

Esingdemid, biz çıkganek bir kere, cıyayık deb cankozlanı kün betde.
Men cıyganlarımı saulay senge saugaga bergenem, sen alanı barın tekgeneng. 
Sora men da açıulanıb, cankozlanı teplegenem, sabilikde günahlık etgenem.

Sabiy künle bizden keri ketdile, birer murat ala bizge berdile.
Sen enta esde turasa, süeme biyagıllay, artıksız da cankolza çakganlay,
çıgıuçanma erinmeyin caz kelgenley ol kün
betge, sırtımdan catama ol cerge.

****

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Entda da taulaga cazıu keltirdi,
Süymeklik angımı canngıdan esirtdi.

Kap-kara kara çaçlı meni ariu Alanam,
Seni üçün cırlayma taulaga.
Izından kün keltirgen, meni ariu tang alam, 
Közlerimi açdıng caşauga.

Kayala, kürt ızla - barı da sense ol.
Terekle, çegetle - barı da sense ol.

Kap-kara kara çaçlı meni ariu Alanam,
Sense culduzu caşlıknı.
Gitçelikde sansız körünngen ariu tang alam,
Berding entda bügün sagışnı.

Çıkgan kün, bathan kün - barı da sense ol.
Cılı cay, carık ay - barı da sense ol.

Karaçayga, milletime etilgen bir cırga
Bügün teng etgenme men seni.
Dagıda köb muratımı eştgen bir kök nızga
Ant etdim, allıkma deb seni.

*****

Kündüzle ketelle, keçele kelelle. Keçe da ketedi, tang belgi berse. 
Men a ne ketalmay, ne munda turalmay, aşırıb barama zamannı tersge.

Caşaum carıkdı, har nem da aşhıdı, alay a uzakdı menden bireulen.
Kündüz da keçe da men açı tileyme: «Allah, sen ayırma ol kıznı menden!»

Tauladama bügün. Kün ariu bolurmu? Tauladama bügün ol borul esen
Men a şımaldama, tubanga karayma, negerim da cokdu, kesim blama men.

Tansıkdan eleme, cır anga şagatdı, kesekden barlıkma men seni taba!
Bahaga aldanma, betingi sen satma, bedişlik bilese, cürekge kama.

****
 
AssıTarih: Cumartesi, 18-05-13, 0:16 AM | Mesaj # 3
Albay
Grup: Admin
Mesaj: 93
Ödüller: 0
İtibarlarınız: 5
Konum: Dışarıda
muz. i sl. Sapara Uzdenova

Tüzlüknü balasısa, karaysa kökge günahsız,
Caşa, halkım!
Terslikni da kördüng, sınadıng sen anı ajımsız,
Caşa, halkım!

Pripev:
Cannı cüregise, cürekni canısa,
Oy curtum!
Tünene, bügün da, bügün da, tambla da
Sense curtum!

Tauruhnu taurugusa, bileme anı erteden,
Caşa,halkım!
Oy, har neng da bir şamdı, seirse tüşgença kökden -
Caşa, halkı!

Carıknı carıgısa, tangısa, bileme, tangı -
Caşa halkım.
Taung da, tüzüng da da tiedi künü nasıbnı -
Caşa, halkım!

***

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Men seni sagınmay kün ozarmı? 
Men anga tabalmayma cuuab...
O nek, o nek süydüm seni men bek?
Kalay keteyim endi men terk?

Körmeyin turalmayma, o, çırtda! 
Acayıu bergendi acırau...
O nek, o nek... süydüm seni men bek... 
Kalay keteyim endi... men terk... 

Can köznü keng açda, bir karaçı - 
Sen barlık süemidi menley?
Tohta, tohta, kesek ileş manga -
Men sen aythança tülme duanga. 

Ketmeyin men bolmayma deseng a... 
Tıymayma, kora sen kezümden!
Caşa, caşa, anga sen bol sauga,
Coklamasın menley seni kauga!

Bar anga! nengi da sen kızganma 
Kesekden kerürbüz biz çotnu...
Sakla, sakla, nasıbıngı sakla,
Kele turad, azau biley, mayna.

Sen meni sagınmay kün ozarmı?! 
Nasıbıng açı kabıb başlasa...
Kıynal, kıynal, alay bolsa kıynal,
Meniça sagışha başnı bir sal

****

Men barlıkma, keb turmayın, ma sannga
"Ogay", - deda, aytda birçi sen mannga
Cer üsünde tüzlük bardı
Atı ua anı Allahdı
Ol meni tübde koymaz

Men bileme bıllay bıla çot bolmaz
Bıllay bıla kuuanç mannga çırt konmaz
Kete eseng kete beçi,
Başhaga kuçaknı kerçi
Anı üçün ölüb kalmam

.. Hapar kelse coknasıb
Ketseng menden cüregime ot salıb
Men aytırma: "Kererk tülse,
Süymeklikni öltürgense
Anı üçün ölüb kalmam"

Talay cıldan biz tübeşsek entdada
Ol tübeşiu cüregimi kıynasa
Men aytırma, canım cılay
Kezlede ua külkü oynay
"Kerese esenme men"

Men barlıkma, keb turmayın, ma sannga
Ogay, deda, aytda birçi sen mannga
Cer üsünde tüzlük bardı
Atı ua anı Allahdı
Ol meni tübde koymaz

****

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Kart atamı atasını
Bellyauun eşitirge Hurzukga
Men kelgenme, ma karayma
Seyirsinib seyir curtuna.

Taulanı başları,
Hurzuknu kartları
Bir köb zatnı salalla esge.
Sılayma betimi,
Kısama kesimi
Kart atamı ösdürgen cerge.

Miiyk kökge tireu bolub
Agaralla kıblada taula.
Koban suu da keled köm-kök,
Hıraldab, bargan kibik cauga.

Ketgenle zamanla.
Ölgenle adamla.
Biyagınlay a turad Hurzuk.
Künnü carıgı da,
Aynı carıgı da
Etmeydi bu nart curtha cutluk.

Tau özende, bek miyikde,
Ornalıbdı akkamı eli.
Aman künle uzakdalla,
Körünmeydi nasıbnı çegi.

Halkımı cazıuu,
Akkamı bellyauu –
Barı da tuuralla cürekge.
Kuuançlı bolsam da,
Betimi cabsam da,
Cılamuk keledi közlege.

****

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Sen öhtemse, bileme men anı.
Teng etmeyse cuknu kesinge
Saugaga süymeklik bergen caznı
Kısmaysa meniça betinge.

Caşırasa, bileme, ol alaydı.
Menden sora da bard seni biring.
Sensiz nasıb a mennge Karaçaydı,
Aldasa cürekni cüreging.

Bilmeyse, bılay bla köb barmam,
Tartına, uyala, allınga.
Oramda kuru seni bla men kalsam,
Sormay, tierikme çaçınga.

Cazgı çaçıngı cazgı cılıuu
Tüber meni bla talay cıllga.
Duniyamı sensiz seyir cazıuu
Kirsiz bolmaz karaçay kızlaga.

Eştemesi, başha elge ketseng da,
Cazıu tübeşdirir bizni,
Kart amma bolub, allıma sen kelseng da,
Kuçaklarıkma çaçıngı seni.

Çaçıngı sılarma...

Çaçıngı sılarma...

****

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Kündüzle ketelle,
Keçele kelelle.
Keçe da ketedi tang belgi berse.
Men a, ne ketalmay,
Ne, mında turalmay,
Aşırıb barama zamannı tersge.

Caşauum carıkdı,
Har nem da aşhıdı.
Alay a uzakdı menden bireulen.
Kündüz da, keçe da
Men açık tileyme;
Allah sen ayırma ol kıznı menden.

Taulada, ma bügün,
Kün ariu bolurmu?
Taulada, ma bügün, ol bolur esen.
Men a Şimaldama,
Tubannga karayma –
Nögerim da cokdu, kesim bla ma men.

Tansıkdan öleme.
Cır anga şagatdı.
Kesekden barlıkma men seni taba.
Başhaga aldanma,
Betingi sen satma.

****

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Men seni sagınmay kün ozarmı? 
Men anga tabalmayma cuuab...
O nek, o nek süydüm seni men bek?
Kalay keteyim endi men terk?

Körmeyin turalmayma, o, çırtda! 
Acayıu bergendi acırau...
O nek, o nek... süydüm seni men bek... 
Kalay keteyim endi... men terk... 

Can köznü keng açda, bir karaçı - 
Sen barlık süemidi menley?
Tohta, tohta, kesek ileş manga -
Men sen aythança tülme duanga. 

Ketmeyin men bolmayma deseng a... 
Tıymayma, kora sen kezümden!
Caşa, caşa, anga sen bol sauga,
Coklamasın menley seni kauga!

Bar anga! nengi da sen kızganma 
Kesekden kerürbüz biz çotnu...
Sakla, sakla, nasıbıngı sakla,
Kele turad, azau biley, mayna.

****

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Kesinge aytırga bazmasam da bu sagışnı,
Men aytama ma suratınga...
Kesime ua men nek aytama bu kargışnı,
Termile turganlay katınga? 

Süyme meni!
Süyme meni! 
Süyme, tileyme, meni,
Nasıblı etalmam men seni...

Birça tülme men ingir bla, ne ertden bla -
Har biri başhadı közüme! 
Birça tülme men şaytan bla em Allah bla -
Har biri başhadı közümde!

Süyme meni!
Süyme meni! 
Süyme, tileyme, meni,
Nasıblı etalmam men seni...

Ma ol eltedi, har cayda süyüb, arıb, 
Eltir seni cılı tengizlege.
Menley bolmaz, anda açha, madar da bardı
Çaçıngı açha bla eşerge. 

Süyme meni!
Süyme meni! 
Süyme, tileyme, meni,
Nasıblı etalmam men seni...

'Ogay, manga kuru seniça bıllay adam,
Ho, kerekdi, ketmeçin', - deseng,
'Kuru seni bla men bolub turlukma', - deb,
Manga tauluça, tauça söleşseng',

Süyseng meni, süyseng meni,
Mingi taunu başında cırladan kala sallıkma,
Atına da atıngı atarıkma,
Atına da atıngı atarıkma.

Ma ol kala kökden küçnü ala bilir da,
Küç berir büteu karıusuzga.
Ma ol kala kökden nürnü taba bilir da,
Nür seber bizni curtubuzga.

Süyseng meni! Süyseng meni,
Ol bir dunyada da men cırladan kala sallıkma,
Atına da atıngı atarıkma,
Atına da atıngı atarıkma.

****

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Közleringe karayma da, haman köreme 
Süymeklikni tazasın, Karaçaynı tangın.
Betinge da karayma da, hamanda köreme 
Tolu aynı, miikde taulanı karların.

Pripev: 
Bügüngü bu duniya söleşe bir bilse,
Ol aytıred senge, kel deb, beri menge, 
Ayt, deb manga cürek auaznı.

Sanlarınga karayma da, hamanda köreme, 
Apsatını kızını sanlarılla ala,
Duniyada ariu kızlanı birtda köb körgenme 
Subay da tülle seniça tauda naratla.

Pripev.

Cüregingi ua körmeyme, kallaydı ?Bilmeyme.
Közlege, sanlagaga, betinge uşaymıdı ol,
Başhaga ketseng, ne terme? Bilmeyme 
Kar da tohtar bu bügün men bargan col.

****

Gitçelikden biz esgenek bir elde. Ol sagatda cok edi süymeklik esde.
Öse kelib, men esledim seni ariu sıfatıngı. Endi ua caşırama atıngı.
Kezüulede karasam a seni suratınga, çakırama sabiylikni ezına.

Esingdemid, biz çıkganek bir kere, cıyayık deb cankozlanı kün betde.
Men cıyganlarımı saulay senge saugaga bergenem, sen alanı barın tekgeneng. 
Sora men da açıulanıb, cankozlanı teplegenem, sabilikde günahlık etgenem.

Sabiy künle bizden keri ketdile, birer murat ala bizge berdile.
Sen enta esde turasa, süeme biyagıllay, artıksız da cankolza çakganlay,
çıgıuçanma erinmeyin caz kelgenley ol kün
betge, sırtımdan catama ol cerge.

****

muz. i sl. Sapara Uzdenova

Entda da taulaga cazıu keltirdi,
Süymeklik angımı canngıdan esirtdi.

Kap-kara kara çaçlı meni ariu Alanam,
Seni üçün cırlayma taulaga.
Izından kün keltirgen, meni ariu tang alam, 
Közlerimi açdıng caşauga.

Kayala, kürt ızla - barı da sense ol.
Terekle, çegetle - barı da sense ol.

Kap-kara kara çaçlı meni ariu Alanam,
Sense culduzu caşlıknı.
Gitçelikde sansız körünngen ariu tang alam,
Berding entda bügün sagışnı.

Çıkgan kün, bathan kün - barı da sense ol.
Cılı cay, carık ay - barı da sense ol.

Karaçayga, milletime etilgen bir cırga
Bügün teng etgenme men seni.
Dagıda köb muratımı eştgen bir kök nızga
Ant etdim, allıkma deb seni.

*****

Kündüzle ketelle, keçele kelelle. Keçe da ketedi, tang belgi berse. 
Men a ne ketalmay, ne munda turalmay, aşırıb barama zamannı tersge.

Caşaum carıkdı, har nem da aşhıdı, alay a uzakdı menden bireulen.
Kündüz da keçe da men açı tileyme: «Allah, sen ayırma ol kıznı menden!»

Tauladama bügün. Kün ariu bolurmu? Tauladama bügün ol borul esen
Men a şımaldama, tubanga karayma, negerim da cokdu, kesim blama men.

Tansıkdan eleme, cır anga şagatdı, kesekden barlıkma men seni taba!
Bahaga aldanma, betingi sen satma, bedişlik bilese, cürekge kama.

****
 
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » Творчество карачаево-балкарских писателей и поэт » Сапар Ёзден - Sapar ÖZDEN
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright Karachay © 2020