Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
Site menu
bookmark
Kategoriler
Genel [26]KARAÇAY MALKAR [29]Kültür [27]
İstatistikler
 • visitors by country counter
  flag counter


  Toplam girişler: 1
  Ziyaretçiler 1
  Kullanıcılar: 0

 • Kurlar
  ГТРК
  TV KARACHAY
  TV MALKAR
  Вести КБР
  Bars-El Radiyo
  KURAN
  Anasayfa » Makaleler » KARAÇAY MALKAR

  Ulluga namıs etmegen ullaymaydı

   

   

  Ulluga namıs etmegen ullaymaydı

   

  http://www.smikbr.ru/2012/zaman/04/21.pdf 

   

  Bir Col elibizde sözü, işi bla da belgili ahlubuznu üyüne konakga barama. Anı Cete kelgen eki Caşı bar edi. Men üyür tamata bla uşak ete başlaganımlay, abadanı sözge koşuldu, kiçisi aña katık boldu. Ahlum, menden uyalıp, uşaknı başha

  Canına bururga küreşdi. Alay etgende da, «eki Cigit», kişige al bermey, daulaşdıla. Ataları bılaydı dep aythanlay, auuzuna çabıp, Cañız bir sözün Cutmadıla. Ser Caşlaga tıñılay ketdim da, igi atanı aman Caşları bolganlarına tüşündüm. Boluşur amal bilmedim.

   

  CüzCıllık aksakal Özdenlanı İshak bla bir Colda uşak etgenibizde, anı bılay aythanı esimden bir zamanda ketmeydi: «Meni Caşauumda kiçi kesinden tamataga Cuuap etgenden, anı auuzuna çaphandan kıyın bir zat da körünmegendi. Sizden

  men tileyme, Caşlarım, kızlarım, tamata adam bla söleşgen zamanda, anı auuzuna çapmagız, kölügüzge uşamagan söz aytsa okuna, Cuuap etiuçü bolmagız…».

   

  Bayam, taululanı ahşı törelerin, adetlerin tölüden-tölüge allay ogurlu aksakalla ötdüre kelgen bolur edile. Ala nasıp Calanda namıs, adep Cürügen Cerde bollugun bilgendile. Anı üçün edi taululanı ahşıları tuuganlarına, tuuduklarına

  sıynı, adep-kılıknı amanat ete ketgenleri duniyadan.

   

  Bügün da köple ol törege kertiçidile. Ölsele da, ol zamanda ökünmezça boladıla. Anı alaylıgına seyir eterça da tüyüldü. Atanı, ananı, Caşnı, kıznı bir birlerin añılauları, bir birlerin sıylauları, bagalı körüuleri adam ulunu Caşauunda

  bek ullu niet baylıkdı desek, bayam, aña kişi tersdi dep aytallık bolmaz. Allay üyürde haua da tazadı, aş da tatlıdı, çırak da Carıkdı, Calanñaç da Cokdu, karın da tokdu, Cürek da ırahatdı. Adam ulu andan ullu ahşılıknı da hazna

  izlemeydi. Allay üyürlege suklanırga, alaga ıspas eterge, alanı sıylarga kerekdi. Ala saulay elni, halknı altın haznasıdıla.

   

  Allay nasıp kişige da boş kelip kala bolmaz. Alay aña itiniulük har kimde da bolsa bek igi edi. Alay bir-birle ua kesi nasıplarını başın az zatnı üsü bla kesleri kesedile. Allayla ullu işle gitçe işleden başlanñanların unuthan etedile. Söz üçün, Caş üyür Cete kelgen keziude ata ne ana adep-kılıkga üyretiu işni bir bek kerekli Cerinde sansız etsele, meni

  akılıma köre, artda anı tüzetirge üyürnü kolundan kelmey kalırga bollukdu. Balasın süymegen hazna ata-ana bolmaz. Alay süygenni da süygen biledi. Birle kerti da süe biledile, birle ua keslerin süygença körgüztedile. Ma ol zamanda başlanadı aman

  kılık. Sabiy bek gitçeley okuna ata-ananı Cüregini tereninde ne bolganın alamat usta sezedi. Aytılgan söz bla Cürekni tereninde niet birge kelişmegenin sezgen tamatalaga alga işekli boladı, artdan-artha ua iynanmay başlaydı. Anı üsüne da

  üyürde taulu adep-kılıknı Coruklarına buzukluk etile başlasa ua, çınttı ariu kılıkdan kol Cuu. Bılayda üyürde bir birge es tapdırıunu, bir birni kölün ala biliunü üyretiu işde maganasın ençi çertirge tiyişlidi. Ata-ananı, egeçni,

  karındaşnı nasiyhat sözleri, kaygırıuları üyürnü ullusuna, gitçesine da allay bir niet küç, karıu, es, akıl beredile, köp türlü kıyın işni artık bek kıynalmay tamamlayalırça.

   

  Kölü igini Colunda çırmaula az boladıla, allay adamda kir nietge, amanlıkga orun da hazna kalmaydı. Anı sebepli bir birni añılaunu, bir birge es tapdırıunu biteu Camauat Caşaunu ogurluluknu Coluna salıuda da maganası ulludu. Bılayda ol zatnı bıllay ülgü bla añılatırga bollukdu. Karañı üyge fonar bla kirseñ, anı Carıthan etese. Tüz niet da, çırak kibik, Carıtadı adamnı duniyasın, biteu Caşauun, işin. Alay koluna çırak alıp karañı Cürekleni Carıtırga köpleni kollarından kelmeydi.

   

  Bügünlükde, adamlıknı orunun malközlük biylegen keziude adam ulunu ömürlede Cıyışdırgan niet haznasın ayak tüp eterge

  küreşgenle ua az tüyüldüle. Ol a ekonomika kıtlıkdan, politika tuthuçsuzlukdan da korkuuludu Camauat Caşauga.

  Bıllay keziude üyürleni tuthuçlukları, adep-kılıkları Camauat Caşaunu ışanñılı murdorudula.

   

  Oramlada Caş adamlanı bir birlerini keslerin bılhımsız Cürütgenlerine karasañ, ol murdor buzula başlagan sunasa.

  Artıkda Caş adamlanı Colda köküreklerin kerip Cürütgenlerine seyir etese. Ala, közüñe Cütü karap, kölüme uşamagan bir söz aytçı, men saña körgüztürme kim bolganımı, degença alay aylanadıla. Bu abadan adam duniya Carıgın menden

  alga körgendi, ol maña ayıp etse, namısım tüşer dep korkmaydıla, üyürleni keslerinde da ata- ananı bla balalanı arasında da ol halmı bolur, ogese Caş adamla üyürde adepli bolup, oramda «Cigitle» bolurgamı itinedile. Anı aythanım, Caş adamnı üyüne barıp, seni Caşıñ bıllay hıli etgendi degenñe, kol tiymey kalsa da, uruş - tüyüşden hazna kutulsun.

   

  Alaydı da, biz başhalanı Cartılıkların körebiz, kesibizni ullu kemçilikleribizni aythan bolsa ua, anı duşmanña sanaybız. Andandı Caş tölünü bla abadanlanı arasında baylamlıknı ogurlu çir-çiklerini ösmey, uualıp kalıuları. Ol alay bolgan kadarda, namıs, adep da artına kete barırga korkuudu. Cuuuk, teñ, ahlu da andan hıysap eterge, kesi üyübüzde, konşulada

  da Caş tölü üçün Cuuaplılıknı birden añılarga borçlubuz.

   

  TEMMOLANI Muhadin.  Kaynak: http://www.smikbr.ru/2012/zaman/04/21.pdf
  Kategori: KARAÇAY MALKAR | Ekleyen: Assı (04-05-12)
  Görüntüleme: 786 | Etiketler: ullu, adeb, namıs | Rating: 0.0/0
  Toplam yorumlar: 0
  avatar
  Giriş Formu
  Site içi arama
  ....
  Керек кенгден танытыр

  Керексизге сёлешме, онгсуз бла кюрешме

  Керекни шиндиги мийик

  Керти айтханнга айгьакъ джокъ

  Керти акъыллыгъа кёз тиймез

  Керти джылтырар, ётюрюк къалтырар

  Кертини кирит тыймаз

  Керти сёзню кезден айт

  Керти сёз кери барыр

  Керти сёзге къарыу джокъ

  Керти суу салмаз, от джандырмаз

  Кетерик кетмей, келлик келмез

  Кеси аман балта алыб чабар

  Кеси аман ёмюрюн аман бла ашырыр

  ETİKETLER
  egiz caşçıkla başhüyük LAYPANLANI Bilal bashuyuk akbaylanı mihail adet başhuyuk appalanı hasan kara kübür culduzla söleşe bilsele drau katliamı bittirlanı tamara itil suuu ağa turur aşhı adam elge borçlu Bittirlanı aminat kiyimle çarh oyun üyle küreşni colunda bilal laypan karaçay üy kar atala babala es comakla halk cırla 8.mart çam haparla чам хапарла hapçalnı_mammet mussa batcaev gapalau sürgün atacurt bayrak köçgünçülük akka batcalanı gekki kamatur balkar kafkasya karachay Stalin ayak hasan bilal laypan kalamla kanatlıla karaçay hikaye anı hatıra sapar özden cır cırçı smayıl ismail semenov ahmat hazar karacahay karaçay kabartay adeb goçiya aytek buşuukun jenosid kasay borlak çoma cırçı Atilla gazalanı alim gıpı karaçat 8mart1944 genosit algış ufuk tavkul cugutur alanla kimledile curtubaev mahti bıllım chegem habaz holam curtubay curtubayev Аланы karacahaymalkar bayramuklanı halimat halimat malkar karçay bayram cumhuriyet Alan
  Meteo
  KONYA Click for Konya, Türkiye Forecast
  Medya


  Site kodu
  Karachay

  Siteler

  Karachay

  Karachay

  karachays.com

  http://www.elbrusoid.org Карачаево-балкарский фонд Эльбрусоид(R)

  karachays.com

  AS - ALAN

  Bashuyuk

  Karachay

  Copyright Karachay © 2019